Esmaspäev, 25. mai 2015

SKTKK LIIKMED 1999.Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komisjoni moodustamine ning selle põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1999, 72, 693

Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komisjoni moodustamine ning selle põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 28.09.1999 nr 280
Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seaduse (RT I 1999, 57, 597) paragrahvi 3 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
1. Moodustada strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komisjon koosseisus:
Komisjoni esimees
Liikmed:
Toomas Hendrik Ilvesvälisminister
Aleksei DressenKaitsepolitseiameti politseidirektor
Herman SimmKaitseministeeriumi riigisaladuse tagamise talituse juhataja
Kalju SippTolliameti tollijärelevalve osakonna kontrollitalituse peaspetsialist
Koidu TalliMajandusministeeriumi kaubandusosakonna väliskaubanduspoliitika talituse peaspetsialist
Lilli VähiPolitseiameti korrakaitseosakonna litsentsi- ja lubadetalituse politseijuhtivinspektor
Tarmo MutsoVälisministeeriumi välismajanduspoliitika strateegilise ekspordi kontrolli büroo direktor
2. Kinnitada «Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi kontrolli komisjoni põhimäärus» (juurde lisatud).
3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993. a korraldus nr 366-k (RT I 1993, 48, 667) ning Vabariigi Valitsuse 15. juuni 1994. a korraldus nr 426-k (RT I 1994, 45, 748).
Peaminister Mart LAAR
Kaitseminister
välisministri ülesannetes Jüri LUIK
https://www.riigiteataja.ee/akt/77748
Riigikantselei peadirektori kohusetäitja riigisekretäri ü

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar