Neljapäev, 18. august 2022

PRESSITEADE ROHUKÜLA RAUDTEEST - Haapsalu LV.

 


Foto: Neeme Sihv

PRESSITEADE
Rohuküla raudtee taastamist saab rahastada EL taasterahastust
Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald otsustasid mitte jätkata kohtuteed riigi vastu pärast seda kui 16. augustil tagastas Tallinna Halduskohus linna ja valla kaebuse Vabariigi Valitsuse 30.06.2022 istungil vastu võetud otsuse kohta, millega Eesti taaste- ja vastupidavuskavast arvati välja Turba- Rohuküla raudtee rajamine lõigul Turba-Risti.
Kohus tegi Haapsalu linna ja Lääne-Nigula valla kaebuse põhjal järelepärimise Rahandusministeeriumile, mis selgitas, et taaste- ja vastupidavuskava muutmiseks peab Eesti valitsus oma ettepanekutele saama nõusoleku ning sõlmima uue kokkuleppe Euroopa Komisjoniga, samuti peab oma heakskiidu andma Euroopa Liidu Nõukogu. Seega ei ole oktoobris 2021 kinnitatud taaste- ja vastupidavuskava seni muudetud ega Turba-Risti raudteelõigu rajamise investeeringut sellest välja jäetud. Teisisõnu, Vabariigi Valitsuse 30.06.2022 protokollilise otsuse näol oli tegemist menetlustoiminguga, mitte haldusaktiga. Ministeerium on täiendavalt selgitanud, et muudetud kava võib jõustuda mitte varem kui kevadel 2023. Seega ei ole kohtu hinnangul otsustatud, et taaste- ja vastupidavuskava oleks üldse muudetud ning Turba-Risti raudteelõigu rajamise investeering välja jäetud. Turba-Risti raudteelõigu rajamise projekt ei ole kallinenud ega ületa taasterahastu kasutamise tingimustes ette nähtud tähtaegu. Euroopa Komisjoni suunis Eesti taaste- ja vastupidavuskava kärpimiseks oli vaid 120 miljonit eurot, kuid Vabariigi Valitsus tegi 30.06.2022 ettepaneku kärpida 360 miljonit eurot.
Haapsalu linnapea Urmas Sukles: „Meie edasine tegevus on Eesti valitsusele ja Euroopa Komisjonile selgitada, et AS Eesti Raudtee on riigihankega leidnud Turba-Risti raudteelõigu ehitaja ning seetõttu on teada, et selle hanke puhul ei saa rääkida ehituse kallinemisest, sest hangitud tööde maksumus jääb prognoositud eelarve piiridesse. Täiendavalt on siduvate pakkumustega kaetud põhimaterjalide (rööpad, liiprid) ost, ehitusega oli plaanis alustada juulis 2022.
Kui praegu ehitust ei alustata, siis on tulevikus seda teha väga palju kallim seoses teiste käivituvate suurte raudtee-ehitustega ning üldise majanduskriisiga. Mõistame, et taaste- ja vastupidavuskava võib olla vaja muuta ja teiste projektide eelarved tahavad ülevaatamist, kuid meile jääb arusaamatuks, miks hästi ettevalmistatud projektiga ei soovita edasi liikuda ning miks me peame vähemalt kolmveerand aastat kaotama? Ehitusluba on väljastatud, elektriliitumiste eest on riigi rahaga makstud, ehitajad saaksid juba täna tööd, riik ja omavalitsused maksutulu. Hiiumaa, Vormsi, Haapsalu ja Lääne-Nigula inimesed ootavad raudteed, sest raudtee on kiire, turvaline, keskkonnasõbralik ja igati ka Euroopa transpordipoliitikale vastav.
Kui riik sõlmib lähiajal Eesti Raudteega rahastamislepingu Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni vahel juba 2021. aastal kokku lepitud 34 miljoni euro eraldamiseks raudtee-ehitusele, siis on võimalik taas avada rongiliiklus Ristini 2024. aasta lõpuks ehk 29 aastat pärast selle sulgemist „ajutiselt“."
Tänaseks on rongiliiklus avatud Riisipere- Turba (7 km) lõigul. Ehitusluba on väljastatud Turba-Risti lõigule (15 km). Projekteerimistööd käivad Risti-Saunja lõigul (22 km), projekteerimisleping on sõlmimisel Saunja-Haapsalu lõigul (10 km) ning projekteerimis ettevalmistavad tööd on käimas Haapsalu-Rohuküla lõigul (7 km).
Täiendav info:
Urmas Sukles, Haapsalu linnapea
5024529


Pühapäev, 14. august 2022

VORMSI TÄNAVA MÄNGUVÄLJAK - Külli Leppik

 


Sekkun lasnamäelasena laste mänguäljaku teemasse. Vormsi tn uue mänguväljaku keskmise toruderägastiku disaini osas olen jälginud lapsi pikema aja jooksul, umbes 1,5 - 2 kuud ja suhelnud väga paljude lastega. Õigemini keskmises torude rägastiku osas mitte ükski laps, ei turni - nii ebaõnnestunud rajatis.
Paljud on kukkunud ja saanud vigastusi..... vanuses 10 aastat ja 14 aastastega samuti vestelnud, väga paljudega väljakul olijatega emade ja lastega. . Eelmise mänguväljaku organiseerisin mina, sellel teemal olen nõus suhtlema, öelda oleks palju. Olen 21 aastat Vormsi KÜ juhatuses ja palju mõelnud ja teinud laste ja elanike heaks....Lasnamäel.

Külli Leppik
tel 56667635

Reede, 22. juuli 2022

HAAPSALU POLE NÕRKADELE - Erkki Bahovski.

 


Haapsalu. Tulge aga julgesti autoga, kõik muud "eripärad" pole soositud.
Foto: Neeme Sihv

Erkki Bahovski kirjutas oma Facebooki kontol loo, kuidas ta Haapsalus söömaaega planeeris. Tore, et Kuursaalist sai ta ka vastuse. Tõsi, küsimus jääb õhku - mis segab ajutist pandust tegemast?
Ja lisan, et Haapsalus siiski on probleeme treppide jm ka mujal. Nii oli nt isegi Posti tänava renoveerimise ajal uskumatuid lahendusi algselt sealolevate majatreppidega, kus midagi oli "lihtsalt paberile sirgeldatud". 

(Toim. märkus)


Hea Erkki Kõigepealt siirad vabandused, et selline olukord on tekkinud. Kindlasti on meie juurde kõik külalised oodatud. Me oleme ise ka kurvad, sest kaldtee eemaldati juba kevadel ajutiselt, et see kiirelt veidi ümber ehitada. Ehitaja sõnul on panduse tagastus veninud keerulise turuolukorra tõttu, eriti metallitööstuses. Oleme hetkel seadnud eesmärgi antud pandus paigaldada Kuursaali hiljemalt augusti esimeses pooles. Veelkordsed vabandused siinkohal kogu meie meeskonna poolt ning loodan, et leiate tee meie juurde, kui oleme selleks kõik võimalused taganud või soovi korral palun pöörduge meie teenindajate poole, kes Teid seni saavad trepist üles aidatud.


Lugu ise oli selline:

Haapsalu pole nõrkadele

Mitte miski ei ennustanud hävingut, kui asutasin end pühapäeval 10. juulil Muhust Tallinna sõitma. Et aga päev varem oli Haapsalus avatud uudistes pealkirju tekitanud Posti tänav, otsustasin sõita Haapsalu kaudu. Ja seal ka süüa.
Sõna otseses mõttes minutipealt tabas linna rahehoog, kui jõudsin Posti tänavale. Mõne hetkega hakkas uputama – mitte võibolla Posti tänaval -, aga mujal oli hiljem täielik ookean. Sõitsin siis linnuse parklasse, aga seal oli buss parkinud põiki üle kahe invakoha. Kolmas oli ka eemal, kuhu autoga seisma jäin, sest sellise ilmaga ei tahtnud linnas liigelda.
Taiplik lugeja sai juba aru, et olen liikumispuudega. Sestap võib pakkuda Posti tänavast rääkides kaht perspektiivi – autojuhi ja liikumispuudega inimese oma. Kumbki pole just ülemäära positiivne. Ikka need kivid – kui plaan oli maha võtta sõidukiirust, siis see õnnestus, aga miks seda ei saanud teha liiklusmärgiga – mulle isiklikult poleks olnud probleemi sõita sel tänaval aeglaselt.
Ja ega need kivid ole lihtne teekond tõesti liikumispuudega inimestele. Hiljem ronisin autost välja ja ületasin tänava. Ratastooli ma ei kasuta, aga ka käia on keppide najal sel tänaval veidi keeruline. Ratastooliga inimestele soovin aga kannatust.
Tähele tuleks panna ka tõika, et jutt käib suvest. Mis hakkab saama talvel? Kuidas Posti tänavalt lund koristatakse, sest ütleb ju tavamõistus, et asfaldit on lihtsam lund lükata kui kivide pealt? Reeglina on kivid talvel ka libedamad kui asfalt, sest õnarusi, millelt libiseda on hulka rohkem.
Sõnaga, rahehoog sai läbi ja jõudsin Kuursaali juurde. Kuursaal meeldib mulle väga, seal on mulle sobiv menüü ja head mälestused ka selle ajalehe Lääne Elu 30 aasta sünnipäevapeost. Aga elus ei pea kõik lihtne olema – Kuursaal oli lammutanud sissepääsuni viiva kaldtee, nii et sinna saamiseks tulnuks ronida ilma käsipuuta treppidel. Hüvasti, ratastooliga ja muud liikumispuudega inimesed, vaadake ise, kuidas söönuks saate!
Aga ma ei taha olla kolumnist, kes elab oma frustratsiooni välja hommikukohvi kõrvale artikleid vorpides. Saatsin Kuursaalile – oma arvates – viisaka kirja, kus tundsin huvi, miks kaldtee on eemaldatud. Ajakirjanduseetika koodeksile vastavalt viitasin ka sellele, et vastust võidakse kasutada ajakirjanduslikel eesmärkidel. Ent mida ei tulnud, oli vastus. Ilmselt on koroonapandeemia lõplikult läbi saanud, kui toidukohad võivad endale lubada säärast suhtlemist.
Niisiis tuli auto ja sammud seada kuskile mujale. Kuhu sisse pääseks. Ja see ülesanne osutus võimatuks. Kärmesse Küülikusse oleks saanud sisse, aga see oli just tol päeval reserveeritud. Edasi selgus, et pea kõik toidukohad Posti tänaval on sellised, kuhu liikumispuudega inimestel pole asja. Müüriääre kohvikusse oleksin ma end kuidagi nikerdanud – ratastooliga sinna ka ei saa -, aga see oli lihtsalt rahvast täis. Pizza Grande aga suutis teha „peteka“, sisse saab samalt tasapinnalt, aga siis läheb trepp üldse alla ja seega on ka see no-go koht.
Tekib hämmastav vastuolu. Ses mõttes, et linnusesse saab ilusti sisse ja seal saab liftiga ka korruste vahel liigelda. Invakohad – nagu juba märkisin – on olemas ka parklates.
Ma muidugi tean, miks linnuses on tagatud ligipääsetavus ja mujal on olukord 50:50. Linnus on saanud renoveerimiseks raha Euroopa Liidult, too aga nõuab projekti, milles oleks tagatud ligipääsetavus puudega inimestele. Olen käinud aastate jooksul kõnelemas Euroopa Liidust kutsehariduskeskustes – seal on täpselt sama, sest euroraha toel üles vuntsitud kutsehariduskeskused on taganud ligipääsu ka puudega ka inimestele.
Aga euronõuded on ju pahad? Ehkki, kui väheke rahuneda ja järele mõelda, on need euronõuded mõeldud ikkagi inimeste enda parema elu korraldamiseks.
Kuidagi ei tahaks, et Haapsalu langeks samasugusesse liikluskorraldamatusse nagu Tallinn, kus kõik – puudega ja terved inimesed, tõuksijuhid, jalgratturid, ühistransport, autojuhid jne – üritavad kuidagi liikluskaoses ellu jääda ja kus linna arengule olulisi otsuseid tehakse umbropsu, nii et kaotajaks jäävad tegelikult kõik liiklejad. Haapsalu võiks olla ikka Euroopa linn, kuhu on hea tulla puhkama, aga loomulikult on esmatähtis, et seal oleks hea selle elanikel. Tallinn on selle euroopalikkuse ammu minetanud.
Kokkuvõttes lõppes minu hull päev Haapsalus sellega, et süüa ma ei saanudki. Ilmselt oleks ma kuskile ikka sisse pääsenud, aga pidin olema Tallinnas õhtul kella pealt ja seega väga seigelda ei tahtnud. Sõitsin pealinna ja tellisin endale kulleriga toitu. Kogu lugu.

(Lugu ilmus ka Lääne Elus).

Kolmapäev, 20. aprill 2022

AITÄH, ET TEIL ON SÜDA! - Inessa Josing.

 


Foto: Liilia.

AITÄH, ET TEIL ON SÜDA! - Inessa Josing.

See on veidralt kummaline aeg, milles me elame, kas pole? Ehmatavalt valus.
Kuid.. samal ajal ja sellele kõigele vaatamata on selles ikkagi nii palju ehedalt ilusat... siirast ja head.
Näiteks? Noh, näiteks kui palju on teie elus olnud olukordi, kus te saate kellegagi täiesti juhuslikult, sisuliselt kuskil koridoris või tänaval tuttavaks? No kellega iganes. Siinses päevas ehk mõne ukrainlannast emaga. Jääte natinatukeseks pusserdavas vene keeles smalltalki vadistama, aga juba na lühikese aja pärast leiate uue tuttavaga teie mõlema elulugudes kummastavalt palju ühist?
Siis aga hakkate pea järgmine päev läbi käima terve veel-eile-võõra perega, teate üsna pea viimseidki selle perekonna hilisteisemelise moekiiksusid või 3-aastase söögieelistusi. Te leiate end lisaks aina enam naermas koos nendega, te remondite, transpordite, toimetate, pesete, otsite (jumaljumal, otsida tuleb pea kõike. Isegi "spunki" nosite vahepeal koos saia, joote liitrite viisi teed, parandate midagi nendega koos, viskate Eesti moodi villast ja saate Ukraina moodi vimkadega ise vastu nina.

Aga vahel...
...vahel te ka nutate koos. Mõnikord on nuuksatuse käivitamiseks teie põues niivõrd vähe vaja.... mõistes ehk vaid aimamisi ja kaude, kõigest kuskil ähmasel inimsuse ürgtasandil nende naiste, nende emade, laste ja memmede peale vajunud üüratut valu ja kaotust, millega on läbi lõigatud saatused nii üksiktasandil kui rahvusena...
Ja samas...
on nad ikkagi oma igapäevatoimetustes na päikselised, nii armsad ja tänulikud ka vähese eest. Kuidas küll? Kust see jõud ja sära, leebus, toimekus, usinus ja koguni armas huumor vaatamata kõigele?

See tõesti natuke jahmatab. Ja ka liigutab. See paneb kuidagi väga sügavalt ümber hindama nii nii paljut enda ümber, oma senises olmes ja isegi suhetes. Omaenda seniseid väikeseid draamasid ja murekesi nüüd sootuks teises valguses vaatlema. Iseennast muidugi ka. Ümber hindama lausa igat päeva. Või hetke.
Ja see imeline tunne, et mis küll mis on sedasama pere ühest kaugest Ukraina linnast teiega kokku viinud ja liitnud.
Avastate, et selle veel eile na erinevast kultuurist tulnud inimesega olete juba nagu kaua kadumaläinud õed, ühendusesse viidud küll julma sõjaaja ja karmide asjaolude tõttu, kuid... siiski nii imeliselt.
Ja teil pole enam millestki kahju...
mittemillestki... lihtsalt selle nimel, et need vaprad naised naerataks pisutki sillerdavamalt, lapsed suudaks taas muretult oma uute mänguasjade üle imestada, memmed aga küpsetaks taas vaikselt laulu ümisedes oma võrratuid firmapirukaid või kapsarulle.

Ja veel teate,
SUUUR aitäh kõigile meie Eesti headele aitajatele, na võrratutele vabatahtlikele, kes ilmselt paljud jagavad siinöeldut, on samamoodi magamata, väsinud, kuid ikkagi rõõmsad, aitäh nii minu kolme-nelja tugiperede heaolule kui sadadele teistele ukraina naistele ja lastele õla alla pannud kohalikele inimestele küll kohvrite, kardinapuude, kodutarvikute, diivanite, voodipesu, läpakate, laste koolikottide, ja koolitarvikute, kannude, koogivormide, tossude või jopede, ukulelelede, prillide, trikoode, lõngade ja saja muu pisiasja eest, lahketele kodumajutajatele (!!!) ja kellele kõigile, kes oma heatahtlikkusega panustanud nende Ukraina inimeste siinse elu veidigi kergemaks tegemisse. Veidigi nende murekoormat leevendades.
Aitäh, et teil on süda!

Siin pildil siis minu üks imearmas tugipere Tina, Lina, Liilia, Jana ja Oleana ning staarvanaema Niina (jah, seesama, kes tikkis meie presidendile kuulsa pildi!).
Beebi on seal pereema selja taga. Ta on alles 6-kuune, ja jätab igasuguse virina või nutu nagu naksti, kui talle eesti keeles mõni lõbus lastesalmike lugeda.
Ka on meiega selle koduse ja maitsva laua taga, kus hiljem lisandus ka otse ahjust supersuur ja kaneeline õunakook, 1 vapper ja vahva vabatahtlik Jaana.

Laupäev, 2. aprill 2022

Vaba Eestimaa Ajaleht artiklite pealkirjad-lingid.

 Kui ühelt autorilt on rohkem kui üks lugu, näitab linkide nimekiri neid "minevikku kaduvusse rühkimise" järjestuses. 
Soovite lugeda? Klikake pealkirjale ja teid saadetakse otsemat teed kohale...

 
Vaba Eestimaa Ajaleht küsib.
 
 
 

Mitteisikulised lood.


LÄHTE ALEVIKUS ALUSTAS TÖÖD UUS PROVIISORAPTEEK - Proviisorite Koda. 

KESKKONNAÜHENDUSED ANDSID PUIDUENERGIA TOETUSSKEEMI EUROOPA KOHTUSSE - Eesti Metsa Abiks 

PRESSITEADE - Eestimaa Looduse Fond 

Rühmituse Eesti Meedikud ja Teadlased Avatud Diskussiooni Poolt pöördumine. 

PRESSITEADE - MTÜ Loodusajakiri.

LÜGANUSE KOOLILE APPI - MTÜ Lüganuse Tagaküla.

PRESSITEADE ÕLITEHASE TEEMAL. 

Rahvaalgatusliku Suveräänsusliikumise PRESSITEADE

Maakogu Asutava Kogu pöördumine Eesti rahva poole 

EESTI ORNITOLOOGIAÜHING - PRESSITEADE. 

PRESSITEADE Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks  

EUROTAPAMAJA? - Repliik. 

KAHETEISTKÜMNE KIRI PRESIDENDILE.

PÖÖRDUMINE RIIGIKOGU POOLE. 

EESTI KODUKAITSE SELTSI KOKKUTULEK. 

AITAME HEIDY TREENINGLAAGRISSE - üleskutse. 

RAPLAMAA OMAVALITSUSTE LIIDU JUHATUSE PÖÖRDUMINE EESTI VABARIIGI VALITSUSE POOLE 

AVALIKULT RAIL BALTICUST - Pressiteade 

MEELEAVALDUS TAMMSAARE PARGIS. - Fotogalerii 

SKTKK LIIKMED 1999. 

MARTNAST SAAB ESNA? - Intervjuu. 

PRESSITEADE - Eesti Kodukaitse. 

KELLE MAJAST SÕIDAB ÜLE RAIL BALTICA? - Ajakirjanik otsib abi. 

PRESSITEADE - Eesti Kodukaitse.

TELLIDA VÕI MITTE TELLIDA? - Satiirinurk

ABIPALVE NOORE SPORTLASE TOETUSEKS! 

TÄHELEPANU - ESIMESED MITTEOODATUD KÜLALISED JUBA KOHAL! 

PORGAND TEGIJATELE POOLE HINNAGA! 

Päevalehe reklaam. 

Kultuurimarksismi võidukäik Rootsis

EKRE - TARTU RAHU PIKETT. Galerii. 

HOMOABIELU JA HOMOSEKSUAALSUSE KAUDSED TAGAJÄRJED - SEKSUAALNE KÕLVATUS JA AMEERIKA TSIVILISATSIOONI KOKKUVARISEMINE 

EKRE Avaldus.

      

 

A

ÜHINENUD KURJUS - Ormi Ader

LENDURITE KIVI - Ormi Ader.  

PROVIISOREID SUNNITI RIKKUMA AMETIVANNET - Karin Alamaa-Aas 

RONGI JA RATTAGA - Ain Alvela 

ELUST ENESESEST - BUSSIGA MAARDUSSE - Ain Alvela

Hea Marko Pomerants! - Ave Angerjas

PEITSAINETE MÕJU LÕNGA VÄRVIMISEL SEENTEGA - Liisa Anier 

RIIGIEELARVEST, MAKSUDEST JA EXCELI TABELIST - Andres Arrak. 

LILLEMANDALATE NÄITUS TOILAS - Tiina Azojan   

B

KAS ELU MAAL ON ÜLDSE ENAM VÕIMALIK - Henri Bekmann 

VAIKITUD PÄEVAD - Belami. 

TEINE HAAPSALU-LÄÄNEMAA - Vyacheslav Biryukov 

PEATÜKK RAAMATUST "LOODUSLIK TOIT. EHE JA TERVENDAV" - Marika Blossfeldt. 

C

LÄÄNE INIMESE LANGUS - Mark Collett (kokkuvõtlik tõlge). 

D

E

SÕBRALE - Riina Eigi-Sobolewska 

VAATA ENDASSE - Tiiu Elu

MINU SEIKLUSED LUULERADADEL - Tiiu Elu  

MINU KÕNE HIRVEPARGIS 2017 - Ants Erm 

RAHVUSLUS KUI ELU MÕTE - Urmas Espenberg

LAPSED ON MEIE SUURIM JA KALLIM VARA! - Urmas Espenberg. 

RAHVUSKONSERVATIIV - TONT VÕI INIMENE? - Urmas Espenberg  

F

G

H

ABSTRAKTSED MAALID - Ingvar Halling 

PEATÜKK ROMAANIST - Indrek Hargla

HIIUMAA PÄÄSTAKS SÕLTUMATU MAJANDUS - Monika Helme 

MIS MEIST SAANUD ON, EESTIMAA? - Tarmo Hints  

I

KAS MUISTSED EESTLASED VÕITLESID OMA VABADUSE EEST? - Raivo Ird 

J

PIND - Alari (Papa) Janson. 

SOOL RAVIMINA? MÜÜT VÕI TEGELIKKUS? - Irina Jarovaja 

AVALIK KIRI PEAMINISTRILE - Ülle Jaska


LUULETUSED - Kertrud Juht 

KODANIKUÜHISKONNA ARUTELUL - Maris Jõgeva 

OLEN SILD - Jaanus Järs 

POOGNAD JÄÄL - Jaanus Järs. 

AASTA TÖÖTUNA - Jaanus Järs.

JÄLLE JUUKSURIS - Jaanus Järs.  

VASTUSEKS ANDRES METSOJALE - Mart Järvik 

K

KAS ARMUKE ON HEA? - Aadu Kadakas 

"MINU AASIA" LISALUGU - Margus Kalam 

DISKONTINUITEET: GLOBAALREAALSUS & LOKAALPERSPEKTIIV - Holger Kaljulaid. 

RIIGI NALJAD - Avo Kaljuste 

ÄÄDIKA LUGU, SAAREMAALT - Maria Kaljuste 

INIMENE, LOODUS JA KEHA ARHAILINE MÄLU - Maria Kaljuste 

PRESIDENDI KÕNE JA VIIS KÜSIMUST RIBURADAPIDI - Tiina Kangro 

MIKS MA VALISIN ELURIKKUSE ERAKONNA? - Mihkel Kangur 

LAAGER KASTNAS - Marko Kannimäe 

VÄIKELINNA VALGUS JA VARJUD - ROHELUS - Genadi Katenev.

TÄHENÄRILISE POSTKASTIST - FAIL BALTIC - Ain Kendra

NEITSIPÕLVE VIIMASED TUNNID? - Harri Kingo 

ÕPETUSTE LOOMULIKKUS - Harri Kingo.  

KÕIGE ILUSAM KEVADNÄDAL EHK "OOD KARANTIINILE" - Jaagup Kippar  

PUUDE TAGA ON METS JA ÖKOSÜSTEEM - Leevi Kirsimäe

KRATILUGU JA KOLM SÕRME - Leevi Kirsimäe  

KUI KIIRESTI KÕIK MUUTUB - Leevi Kirsimäe

AVALIK PÖÖRDUMINE - Leevi Kirsimäe

MÕRTSUKLIK PÕLLUMAJANDUS - Leevi Kirsimäe

KLIIMA JAHUTAJAD - Leevi Kirsimäe

KLIIMANEUTRAALSUS - Leevi Kirsimäe

RAIERAHU METSADESSE 2019 KEVADEL - Leevi Kirsimäe 

ÕUDUSTE UNENÄGU ILMSI - Leevi Kirsimäe

MOOLOKHARVESTER - Leevi Kirsimäe

KOHALIK RAIVO - Luuletused. 

VALIMISSEADUS VAJAKS KOHEST MUUTMIST - Hillar Kohv 

KULTUURISÕJA AUTONOOMIA ehk kuidas sallivus põhjustab sallimatust - Joonas Konstig

MAAILMA PARANDAMINE ALGAB KOHVIST - Margit-Mariann Koppel.

MUINASLUGU MUUSIKAS - Eimar Kull  

KIRI MINEVIKUST - Liisi Kund.  

MAAILM PAKSUDE MÄTTA OTSAST - Kairi Kuur, Fausto Gobbi. (katkend) 

VEMMALVÄRSID EI KUKU KÄNNUST KAUGELE - Jaak Känd         

L

EI PÕLEVKIVI KAEVEMAHTUDE JA REOSTAMISE SUURENDAMISELE - Aleksander Laane 

13 LAASTAVAT MILJONIT Mihkel Langebraun 

Esimene peatükk raamatust "Viirastused Aovalgel" - Risto Laur

VANAEMA MESIPUU OTSAS EHK .... (katkendid) - Risto Laur

UNEMAA ETÜÜD - Risto Laur 

VIRVE - Andrus Leberecht   

LUULETUSED - Julia Legatavitshute. 

AIDU, VAADATES TULEVIKKU - Tanel Leisalu fotoreportaazh. 

ÜKS TÄHELEPANEK UUE VALITSUSEGA SEOSES. - Kajar Lember. 

KUU, RÄÄGI MINUGA (katkend) - Maria Lepmaa

VORMSI TÄNAVA MÄNGUVÄLJAK - Külli Leppik 

ELUST EESTI RIIGIS - Evelin Liiva

OLEN IKKA USKUNUD AUSUSESSE - Evelin Liiva

SETOMAA - Timo Lillmaa 

TÕLKELISTE MUDILASRAAMATUTE LAUSETE RASKUSASTE - Alvi Lina   

LUULETUSED - Kätlin Lindret.

ERM - TEGEVUSKAVA AASTANI 2022 - Tõnis Lukas. 

AVALIKKUSE KAASAMINE PIRITA LINNAOSAS - Ann Lumiste

OLEMINE - Ester Luuken  

Milline on muusika roll mürareostuse tekkes? - Maie Luus. 

MEIE RAAMAT HOOANDJAS - Lea Maarja Lõhmus/Ester Rusing 

... - Maie Lüüs 

PEREKOND - TSIVILISATSIOONI ALUS. - Maie Lüüs.  

M

MA OLEN GEI, AGA MA EI POOLDA SAMASOOLISTE ABIELU - Doug Mainwaring 

KES ON UHKE EESTI ÜLE - Aldo Maksimov. 

TSELLUKA MÜSTEERIUM - Pete Meel

KAS EESTI TÖÖLISKLASS ON ARUTU KÕNTS? - Maiki Meerbach 

KILDER - Maiki Meerbach 

KONFLIKT KUI PARATAMATUS - Maiki Meerbach 

ÜKS LUGU - Maiki Meerbach 

LUULETUSED - Maiki Meerbach 

NAERATAVA KUU INIMESED (katkend) - Ena Mets

KUIDAS MINUST SAI JUTUVESTJA ... - Ena Mets.  

HEAD SÕBRAD! EESTI KONGRESSI KÜLALISED - Ülle Michelson. 

VAHEL ON KITSARINNALISUSEST KASU EHK KUIDAS LOODI NISSI VALLA KULTUURIKESKUS - Ermil Miggur  

JUHTKOER JA LAPSED - Kaili Mikk.

ÜKS TAVALINE VALGUSE JA PIMEDUSE TALVINE PÄEV - Kaili Mikk.

ILVES JA KOOLILÕPULILLED - Ingmar Muusikus 

HEINO MÄEMETS - Merike Mäemets   

N

EESTI 100 NAGU 100 MILJONIT PRÜGITRAHVI? - Risto Nahkor

RIIGIKOGU VALIMISTE ÜKSIKKANDIDAAT - Risto Nahkor

Kohus keeldub ametiasutuste ja ametnike karistamisest - Risto Nahkor 

Alanud on Kolmas maailmasõda - seda viiakse ellu Trooja hobusega - Risto Nahkor 

ÜKS EBATAVALINE VÄLISREIS (bioloogi vaatevinklist) - Mart Niklus.

GULAG JA KIRJANDUS - Mart Niklus 

AVALIK PÖÖRDUMINE - Mart Niklus 

MA EI TAHA, ET LAPSED PEAKSID ÕPPIMA KOOLIS IDEOLOOGILIST AJUPESU - Hendrika Näägo    

O

TERE, HR PEAMINISTER - Sigrid Ojavee 

P

KELLELE ON VAJA UUT RAIL BALTICAT? - Illimar Paul.

GEOLOOGI ELUKUTSEST LÄBI AJAPEEGLI - Pilte Helle Perensilt. 

EEL PÖÖRIPÄEVA - Margit Peterson 

HILLAR KOHV - KES TA ON? - Margit Peterson.

SONETT ARMASTUSELE - Margit Peterson

MÕTTEHEI(D)E - Margit Peterson 

KATKEND LASTERAAMATUST "PETU" - Margit Peterson 

AJATAAK JA AOVALGUS - Margit Peterson 

PEATÜKK RAAMATUST "RIST TEEL" - Margit Peterson 

LOODUS MINUS JA KUNSTIS - Tiiu Piibur   

KOIDUKIIRTE EEL - MINU LUGU - Eliis Pillmaa 

RINGKAITSE MURTUD, JÄÄDAVALT? - Anti Poolamets 

AVALIK KIRI VIRVE OSILALE - Evelin Poolamets

HIIUMAA PÄRIMUSAIDA SÜND - Kaie Pranno  

MÕTTEID AJAJÄRGUST, KUS KÕIK SAAB OLEMA "ROHE". - Erik Puura

EESTI KEELEST JA MEELEST - Erik Puura 

KÜSIMUSED TERVISE ARENGU INSTITUUDILE - Kenno Põltsam 

VASTUS SEKSUAALKASVATUSE JA VANUSEPIIRI UURINGU KOHTA - Kenno Põltsam 

PARANORMAALSETEST NÄHTUSTEST KUUSALU VALLAS - Kenno Põltsam 

ABORT MÕELDAMATUKS KURITÖÖKS - Kenno Põltsam

RAHVUSLIKUL EUROOPAL ON TULEVIK - Kenno Põltsam 

8 LUULETUST - Kenno Põltsam 

ABIELU TÄHTSUSEST - Kenno Põltsam 

SUVELAVASTUS KONSTANTIN PÄTSI ELUST - teatrikülastaja ülevaade - Kenno Põltsam

SÜNDIMATA LASTE ELU KAITSEL -Kenno Põltsam 

AMEERIKA NÜÜDISAEGNE KONSERVATISM EESTI KONTEKSTIS - Kenno Põltsam

ORAVAPARTEI ALLAKÄIK - MARGUS SOOM - Kenno Põltsam. 

Eduard Arhensi mälestuseks Villa De Arhens - Kenno Põltsam

KOHTUNIKE SÕLTUMATUS KUI ÜKS SÕNAKÕLKS - Kenno Põldsam 

MIDA TÕI ENDAGA KAASA SOOME KUIV SEADUS 1919-1932 - Kenno Põltsam 

TIIRNEEME SALADUS - Kenno Põltsam.

ÜKS TONT KÄIB RINGI MÖÖDA EUROOPAT - Malle Pärn 

LUGUPEETUD RIIGIKOGU LIIKMED - Malle Pärn 

VÕIM TARKADELE - Malle Pärn 

ÜLESKUTSE TOOMPEALT LAHKUVATELE POLIITIKUTELE - Malle Pärn 

MORAALIREVOLUTSIOONIST JA SALLIVUSEST. - Malle Pärn

MIKS VARASTATAKSE MEIE HÄÄLED - Malle Pärn.       

VÕITLUS ISAMAA PÄRAST - Taavi Pärtel  

AASTAKOMMENTAAR 2020 - Taavi Pärtel.

RAHVUSLIBERAALID, RAHVUSKONSERVATIIVID JA RAHVUSTSENTRISTID- Taavi Pärtel 

ERINEVAD VAATED RAHVUSLUSES - Taavi Pärtel 

KOOSTÖÖ KASULIKKUSEST MAAILMAVAATELISE POLIITIKA ELLUVIIMISEL - Taavi Pärtel 

MARTIDE LAHING? - Taavi Pärtel  

R

VALIJA MEELESPEA TALLINNAS - Juku-Kalle Raid 

KOHVIK ÜHEKS PÄEVAKS. - Mari-Liis Raja.

AUTO JA LOODUS: PEA MEELES 10 KÄSKU! - Val Rajasaar.  

VILJANDI LOOD JA LEGENDID - Heiki Raudla 

MIDA ÕPETAB PIIBEL LOOMADE JA LOODUSHOIU KOHTA? - Lewis Regenstein 

NÕMMEKA LOOD ELUST ENESEST - Kristina Reineller 

LUULETUS - Liis Ristal

RASKEST VÕI VÄHEM RASKEST LAPSEPÕLVEST - Kätlin Rohilaid-Aljaste.

NAINE KUI KANGELANE - Fideelia-Signe Roots (katkend doktoritööst) 

S

PTB - Mart Saarso 

INTERVJUU NACHO CERDAGA - Ralf Sauter 

RAIEMAHU VÄHENDAMINE EI OLE PÕHJUS, MIKS TÖÖKOHAD KAOVAD - Mati Sepp. 

Taani filmigrupp ja Eesti ümarpuit - Mati Sepp

Fred Jüssi mõtetega Hiiumaa metsades - Mati Sepp 

HIIUMAA LOODUSE ILU JA VALU - Mati Sepp

Lugu Pala plaanitavatest raietest - Mati Sepp 

MIS OLUKORRAS ON EESTI METSAD? - Mati Sepp 

JULGEOLEKUPOLIITIKA EI OLE ÄRIKATE MÄNGUKANN - Neeme Sihv

MIKS JÕGEVAMAAL BUSSILIIKLUST EI ARENDATA? - Neeme Sihv 

LIBLIKATEST NÄORAAMATUS - Neeme Sihv

MERIKOTKA SURM RAUDTEEL - Neeme Sihv 

SEENEMAAILMAST NÄORAAMATUS - Neeme Sihv 

KIVIDEST JA GEOLOOGIAST NÄORAAMATUS - Neeme Sihv

TELLIMUSLOOD MEEDIAS - Neeme Sihv 

Avalik kiri Eesti Vabariigi Valitsusele! - Neeme Sihv 

Küsimused 8-le erakonnale - Neeme Sihv 

PAITAV TIIBRÜNNAK PÄEVALEHE ARTIKLILE - Neeme Sihv 

KES MUUGIB PANDORA LAEGAST? - Neeme Sihv

ÜHE REISIRAAMATUKOGU SÜND - Neeme Sihv 

PROVIISORAPTEEGID = APTEEKIDE KADUMISEGA? - Neeme Sihv 

MILLISE POLIITIKU MILLINE SELGITUSTÖÖ? - Neeme Sihv 

RAUDTEEVÕIDUJOOKS RAHA JA AJAGA - Neeme Sihv 

AVALIK KIRI -- HR LAURI LUIK! - Neeme Sihv 

MEREPROMENAAD NARVAST GIBRALTARINI - Neeme Sihv 

ÜKS PÄEV SAATE "LIIPRID, MIS VÕIKSID KÕNELDA" TEGEMISEL. - Neeme Sihv

INTERVJUU. TÄNAVAKUNSTNIK IZAK ONE - Neeme Sihv

KINDLALT EDASI ROHTUVAD RAJAD - Neeme Sihv

VILJA VALGUSTAV LUGU - Neeme Sihv 

AIDAKEM TEOTEATRIT! - Neeme Sihv 

"EI KÜTUSEAKTSIISI TÕUSULE". Galerii. - Neeme Sihv

RAUDTEE JA MÕISTUSE SAAGA - Neeme Sihv 

OLEN NATSIPÄKAPIKK? - Neeme Sihv 

MÕTTEKILD TÕRVIKURONGKÄIGUST - Neeme Sihv

LÄÄNE RAUDTEE PEAB TULEMA! - Neeme Sihv      

KARJAS ULUD HUNTIDEGA KOOS. - Sirgjooneline.      

LUULETUSED - Stella Shakti.

MTÜ MEIELA PÖÖRDUMINE. - Silja Suija. 

RAHVASTE SUVERÄÄNSUSEST - Endel Susi 

ENDEL SUSI RAAMATUTE TUTVUSTUS. 

ERINEVATEST IDEOLOOGIATEST - Endel Susi 

KATKEND RAAMATUST "EESTI HIIDRAHNUD" - Martin ja Kalle Suuroja

KÜTUSEAKTSIISIST JA IMMIGRATSIOONIST - Sander Särel   

T

AVALIK KIRI PEAMINISTRILE - Artur Talvik 

PÕLEVKIVI JA PÕHISEADUS EHK SÄÄSTVA ARENGU LUGU - Andres Tarand 

REPLIIK KESKKONNAMINISTRILE - Urmas Tartes

JULIUS KUPERJANOV - EESTIMAA AU JA UHKUS LÄBI AEGADE - Olev Teder. 

TAHAKS EUROOPASSE, AGA NII KÜLL MITTE - Juhan Telgmaa 

HEAD LAPSED, NEED KASVAVAD VITSATA.... - Kristi Teras

AVALIK KIRI KUUSALU VALLAVOLIKOGU LIIKMETELE - Mihkel Tiks.   

Kolmapäev, 16. okt. 2019 - Tiit Tirmann 

KAHEKÕNED KALEVIPOJAGA (katkend) - Jüri Toomepuu

VÄIKESTE ÜHISED MURED. - Tõnis Tulp.  

PELMEENIDEST - Lembitu Twerdjanski 

PIDU LISSINOS - Lembitu Twerdjanski

METSAMEHE MÄLESTUSED. ÜLO ERIK - Lembitu Twerdianski 

KAAREPERE - Lembitu Tweriandski 

METSAASJAD - Lembitu Twerdianski 

KOHTUMINE JUUNIKOMMUNISTIGA - Lembitu Twerdianski  

U

V

KURJUSE KANNUL (katkend) - Silja Vaher. 

AJA KILLUD - Leili Valdmets 

Õhtuleht versus Jaak Valge. 

RIIGI KULUTUSTE OPTIMEERIMINE - Leo Vallner 

"Akadeemiline Mälestuskeskus HEREDITAS ja selle sõbrad tähistasid 27. märtsil 2021 Kursi surnuaial teadlase ja Tartu Ülikooli endise õppejõu Jüri Kuke hukkumise 40. aastapäeva" - Rein Vanja 

AVASTADES EIKUNAGIMAAD - Kristo Veinberg 

AVALDUS SEOSES VABARIIGI VALITSUSE OTSUSEGA MAKSTA KIRIKULE SÕJA JA OKUPATSIOONI KÄIGUS OMANDIÕIGUSE RIKKUMISEGA TEHTUD ÜLEKOHTU HEASTAMISEKS TOETUST - Urmas Viilma  

KAS TEGU RABATAASTAMISE PROJEKTIGA? - Kristel Vilbaste.

KUHU KAOB METS? - Kristel Vilbaste 

ISEENDAST ALGAV SUGUPUU (katkend) - Mikk Sarv ja Kristel Vilbaste  

LUULETUSED - Eedi Villem. 

EESTLASE PUU - Eedi Villem

MAGUSVALUS - Eedi Villem

ELUÕHTU - Eedi Villem. 

MAARJAMAA LAULUD I - Henrik Visnapuu.   

W

KAS LOOMADEL ON HING? - Marianne Widmalm

Õ

VÕITLEJA - Innele Õispuu. 

Ä

Ö

Ü

Lood mitme autoriga.

METSLOOMADE ELU TALVEL - Diana Liiv, Allan Liibert, Aigar Paal