neljapäev, 24. oktoober 2019

KÜSIMUSED TERVISE ARENGU INSTITUUDILE - Kenno Põltsam
TERVISE ARENGU INSTITUUT EI PLAANI TULEVIKUS JUST NEID AVALIKKE KAMPAANIAID


Küsisin 12. oktoobril Tervise Arengu Instituudi avalike suhete juhilt kolm küsimust, millele anti üheselt eitav vastus. Minupoolne huvi esitada küsimused mis puudutavad juhusuhteid ja aborti, on tingitud sellest et viimased 1.5 aastat olen ma nendes küsimustes avalikult sõna võtnud, ning ammuilma kujundanud nende suhtes konservatiivse hoiaku.

Konkreetne vastus TAI poolt kinnitab meile, et nad pole kunagi läbi viinud avaliku kampaaniat mis kutsuks inimesi hoiduma juhusuhetest ning ühtegi avaliku kampaaniat mis kutsuks inimesi hoiduma abordi tegemisest. Samuti pole Instituudil plaanis aastatel 2020-2023 läbi viia ühtegi avaliku kampaaniat mis oleks seotud mainitud teemadega.

KÜSIMUSED: (12. oktoober)

(1). Kas Tervise Arengu Instituut on kunagi viinud läbi mõne avaliku kampaania, millega oleks inimesi kutsutud üles hoiduma juhusuhetest?

(2). Kas Tervise Arengu Instituut on kunagi viinud läbi mõne avaliku kampaania, millega oleks inimesi kutsutud üles hoiduma abordi tegemisest?

(3). Kas Tervise Arengu Instituut on kaalumas aastatel 2020-2023 läbi viia punktis 1 ja punktis 2 mainitud kampaania?

SELGITUSED:

Avalik kampaania milles kutsutakse üles inimesi hoiduma juhusuhetest, pole vastuolus HIV-vastase kampaaniaga vaid hoopis täiendab seda.

Viimases valitsuskoalitsioonileppe 17. lk kirjas järgmine klausel: „Laiendame nõustamisprogramme teadlikuks pereplaneerimiseks, tervete laste sünniks, emade tervise kaitseks ja abortide arvu vähendamiseks.“

Mõlemad avalikud kampaaniad aastatel 2020-2023 oleksid kooskõlas praeguse valitsuskoalitsiooni ideega, ning teeniksid üldrahvalikke huveVASTUSED (15. oktoober) TAI avalike suhete juhi Pille Kalda vastused küsimustele olid üheselt eitavad.

Kenno Põltsam

Foto: Bigstockphoto.com

VASTUS SEKSUAALKASVATUSE JA VANUSEPIIRI UURINGU KOHTA - Kenno PõltsamLASTEKAITSE LIIT EI PLAANI TULVEIKUS SEKSUAALKASVATUSE JA VANUSEPIIRI TEEMALIST UURINGUT


Suheldes Lastekaitse Liiduga antud teemadel 2018. oktoobris, küsides kas Lastekaitse Liit jagab seisukohta et seadusliku seksuaalsuhte lubatavat vanusepiiri tuleb tõsta, vastas mulle tollane MTÜ Lastekaitse Liidu kommunikatsioonijuht Grete Landson järgmist: „Sellise teema tõstatamine seadusandja poolt vajab kindlasti laiemat arutelu ja sealhulgas ka noorte enese arvamuse kaasamist. Seksuaalset küpsust ja eakohast käitumist noorte seas ei suurenda mitte ainult eapiiri tõstmine, vaid ka parem seksuaalharidus“. Lastekaitse Liidu tervikvastus sai avaldatud portaal Objektiivis 5.11.18.

Nüüd esitasin Liidule uued küsimuse. Teemaga kattuva vastuse andis mulle meediapäringute ametlik esindaja Mart Valner nõnda: „Lastekaitse Liit esitas lubatava seksuaalsuhte vanusepiiri tõstmise küsimuses oma arvamuse 2011. aastal, kui justiitsministeerium koostas seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise analüüsi. Tol korral tegi Lastekaitse Liit, nagu ka sotsiaalministeerium, ettepaneku tõsta eapiiri 15. eluaastani, et tekiks kooskõla perekonnaseaduses sätestatud õigusega abielluda kohtu loal.“

Küsides Lastekaitse Liidult, kas nad on kunagi tellinud mõnelt küsitlusfirmalt uuringu mis käsitleb alaealistele suunatud seksuaalkasvatust õppeasutustes ja lubatava seksuaalsuhte vanusepiiri tõstmist, vastas M. Valner järgmist: „MTÜ Lastekaitse Liit ei ole kummagi teemaga küsitlusi tellinud üheltki firmalt ega ka ise läbi viinud. Lastekaitse Liit küll viib süsteemselt läbi erinevaid uuringuid ja analüüse, aga sellistel teemadel hetkel ühtegi uuringut meie tööplaanis ei ole.“

Seega pole oodata et lapsõigusi esindav mittetulundusühing avaldaks uuringu tulemused, mis kajastaksid Eesti inimeste suhtumise seksuaalkasvatusse õppeasutustes ja suhtumise liiga madalalasse seadusliku seksuaalsuhte vanusepiiri; kuigi aasta aja eest andis Liidu kommunikatsioonijuht G. Landson mõista, et teemad vajaksid ühiskonnas laiemat arutelu ja noorte arvamuse kaasamist.

Kahju! Mina ootaksin küll uuringutulemuste vastuseid ja leian et sääraste küsitluste läbiviimine võiks olla meie ühiskonna, aga ka MTÜ Lastekaitse Liidu enda huvides.

***********************************

Kenno Põltsami selgitus:
Küsisin Liidult kas nad plaanivad lühitulevikus tellida uuringud, mis käsitlevad seksuualkasvatuse ja vanusepiiri teemalist uuringut.

Foto: Bigstockphoto.com

kolmapäev, 16. oktoober 2019

Kolmapäev, 16. okt. 2019 - Tiit Tirmann(naerupahvak ja suu ammuli imestus)
Mis siin toimub
Mis on sel aastal häda
Mis on sel aastal viga
Ma ei tunne teda kuidagi ära
Pole eal varem näinud seda

Hoogu sai mu luuleand
Lendama on hakanud mu loomelend
Rida realt neid aina tuleb
Köide köite järel sulen

Enam ma ei rahuldu minivärsiga
Kirjutan ainult kõike kahe veeruna
Veerud looklemas pikas joas
Kaheksa neljast salmi reas

Kirjutan ma sest mis olnud
Kirjutan ma sest mis kogend
Kirjutan ma sest mis tean
Kirjutan ma sest mis oskan

Hoian sõnu sättides vaid piiri
Pola ma kass kes püüab hiiri
Sätin ja topin neile riimi
Va selleks pole liimi
Hoogu sai ka sõpruskond

Suureneb aina minu luule lugejaskond
Räägivad et mekib hea
Räägivad nad tõtt ei ma tea
Viimse aasta jooksul tõusen tuhast
Hing saab puhtust ja pühalt

Mitmed arvustajad teinud kriipse
Naised hakanud tegema on knikse
Libedamalt minema on hakanud mu raamatud
Tundub et luuletused pole saamatud

Värsse ritta sean
Vahel enda kurja saatust nean
Värssidesse panen valu ja vaimu
Värssidesse panen teadmistevaru

Sinna topin melanhoolia
Sinna viskan musta hingekoorma
Kriban masendusesolki
Masendusega lajatan vastu tammepalki

Kaob nii murelik meel
Ohkamisest väsind roosa keel
Sõpru aina tekib ribu - rada
Kõik nad äkki tahtva värsse rabada

Palju koolipoisid minu eas
Olid neilgi koolis mütsid peas
Tahan leida aina lugejaid
Mitte mingeid pugejaid

Räägi tõtt ja ütle ausalt
Mis mu vaimust arvad
Olen proovinud tellimusi teha
See ei lähe pole miskit teha

Vaim tuleb ise
Minul ainult teha tuleb sulevise
Käisin esimesel võistlusel
Konkurents suur sel etlusel

Igaüks see luges midagi
Publik hindas alati
Sel aastal olen saanu hoogu
Sattusin vist julgusehoogu

Seda pole varem old
Suur ja lai ju loomepõld
Vaatan veidi ringi ja siis leian
Inspiratsioonikingi ja neid hellalt hoian

Vaatan veidi ringi ja siis leian
Inspiratsioonikingi ja neid hellalt hoian
Paberile panen kohe
Kirjutamise väsimusest tuleb oheSaate olla autorile abiks?

Autori sõnum:

Kelle huvi, andke teada ja tulen kohale! Räägin endast ja tutvustan loomingut! Luuleraamatu saate osta ja muidugi autogramm kuulub asja juurde! Tänud!

tiit28@hotmail.com