esmaspäev, 26. detsember 2022

MEIE NURSIPALU PÖÖRDUMINE.

 


F: Viljar Kavant.


Viimasel ajal on meedias olnud suure tähelepanu all Nursipalu harjutusväljaku laiendamine. On toimunud kohtumised vallaesindajatega Sänna, Nursi ja Tsooru külades ning kogukonnaalgatuslik arutelu Tsoorus. Täna on meil väga puudulik info selle kohta, mida siia täpsemalt teha tahetakse. Hanno Pevkur käis Tsoorus plaane tuvustamas 21. novembril. Kõik, kes soovivad aimu saada, mida seal räägiti, võiksid Youtube avarustest üles otsida Kalle Nurga tehtud video sellest kohtumisest. See on küll lühendatud variandis, aga mingi ettekujutuse annab. On väga hea, et see on üles võetud, sest kogukondadele ju koosolekul toimumise võimalust ei reklaamitud.
Pevkur selgitas, et plaanis on harjutusväljakut laiendada ca 10 000 hektarile. Avalikult on ka välja öeldud, et vajadus oleks suurem – ca 20 000 ha. Sellest tekib minul esimene oluline küsimus – kui suur on siis hetkel vajadus ja kui suureks see ala võib tulevikus laieneda? Pevkur seletas, et plaanis on hakata laskma suuremal alal ja suurematest relvadest. Nimetas K9 ja 155 mm relvi. On räägitud, et laskma hakatakse väljastpoolt selle ala sisse. Kas siis üle inimeste kodude? Kus need laskealad hakkavad olema, seda hetkel ei tea. On räägitud 3500 ha! raadamisest. Tegelikult ei olegi ühtegi ametlikku dokumenti harjutusväljaku laiendamise kohta. Seda on kinnitanud Rõuge vallavanem. Samal ajal saadetakse juba Kaitseministeeriumi pool inimestele kirju sooviga nende maad osta või vahetada. Kuidas saavad demokraatlikus riigis, kus kõik riiklikult oluliste objektide arendused peaksid käima läbi planeeringute ja vastavalt seadustele, üldse selline asi toimuda? Aga toimub.
Oma kogemusest võin öelda, et Kaitseministeeriumi lubaduste osas ei tasu olla sinisilmne. Kui 2003. aastal hakati Nursipalu harjutusväljakut laiendama, lubati kohalikele töökohti, teede remonti, metsade säilitamist müratõkkeks, müravallide tegemist, laskeharjutuste graafiku tegemisel kohalike ettepanekutega arvestamist, kohalikelt põllumeestelt toiduainete ostmist jne. Tegelikkus on aga see, et täna ei tööta isegi müramõõtja, rääkimata muust. Keskpolügooni lähedal elavad inimesed on olnud „dialoogis“ Kaitseministeeriumiga juba 7-8 aastat, et saada õiglast hüvitist. Kuidas see kõik mõjutab inimeste tervist? Ja oma õiguste eest seismiseks paraku paljudel pole juristi palkamiseks rahagi. Katrin Kull on tabavalt öelnud, et kompensatsioonide arvestamisel muutub võimas ministeerium väetiks ja vaeseks.
Kuni 29.12 käib Nursipalu harjutusväljaku laiendamise vastu allkirjade kogumine. See on üks oluline võimalus näidata avalikkuse vastuseisu Nursipalu laiendamisele. Minu käest on küsitud, kas ma ei hooli Eesti julgeolekust. Jah, hoolin väga. Arvan, et kui inimestel kaob kindlustunne selle ees, et kodu on püha, siis on see palju suurem julgeolekuoht. Ega relvad riiki ei kaitse, inimesed kaitsevad. Kui meil Eestis on 7 harjutusväljakut, siis miks peaks üks laienema veel piirkonda, mida oleme koos üles ehitanud rikkaliku kultuuripärandiga turismipiirkonnaks, kauni loodusega elukeskkonnaks? Teiste riikide kogemused on näidanud, et taoliste laienduste korral inimesed ei suuda piirkonnas enam müra ja muid häiringuid taluda ning kolivad ära. Kui inimesed lahkuvad, siis elu hääbub. Kas me peaksime uskuma, et olukorras, kus meil puudub õhukaitse, elanike häirest teavitamise süsteemid, varjendid linnades jpm, on ühe harjutusala laiendamine parim lahendus, mida on vaja kaitsevõimekuse tõstmiseks? Isegi üks erukolonel on öelnud, et piirinaabri suurtükiväetule ulatusse liitlaste baaside tegemine on rahvale hämamine. Mis siis on üldsegi plaanis?
Harjutusväljaku laiendamine ei ole ainult Sänna, Nursi ja Luhametsa küla asi. See on terve Võrumaa, terve Eesti asi. Võrumaal ei oleks elu endine. Kui luuakse taoline pretsedent, et nii olulised laiendused selliselt ellu viiaksegi, siis peaks see teema puudutama Eestis igaüht. Kelle kodu on järgmine?
Info Nursipalu kohta on koondatud kodulehele www.nursipalu.org . See täieneb pidevalt. Kui eelolev Sind kõnetas ja tunned, et soovid kaasa aidata Võrumaa eest seismisel, siis võta palun ühendust e-kirja teel: nursipalu@gmail.com .
Küsimuste korral võib ka aru pidada tel 58309541 – Viljar Kavant.
Maarika Niidumaa
Sänna küla elanik, pärit Nursist.