neljapäev, 18. august 2022

PRESSITEADE ROHUKÜLA RAUDTEEST - Haapsalu LV.

 


Foto: Neeme Sihv

PRESSITEADE
Rohuküla raudtee taastamist saab rahastada EL taasterahastust
Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald otsustasid mitte jätkata kohtuteed riigi vastu pärast seda kui 16. augustil tagastas Tallinna Halduskohus linna ja valla kaebuse Vabariigi Valitsuse 30.06.2022 istungil vastu võetud otsuse kohta, millega Eesti taaste- ja vastupidavuskavast arvati välja Turba- Rohuküla raudtee rajamine lõigul Turba-Risti.
Kohus tegi Haapsalu linna ja Lääne-Nigula valla kaebuse põhjal järelepärimise Rahandusministeeriumile, mis selgitas, et taaste- ja vastupidavuskava muutmiseks peab Eesti valitsus oma ettepanekutele saama nõusoleku ning sõlmima uue kokkuleppe Euroopa Komisjoniga, samuti peab oma heakskiidu andma Euroopa Liidu Nõukogu. Seega ei ole oktoobris 2021 kinnitatud taaste- ja vastupidavuskava seni muudetud ega Turba-Risti raudteelõigu rajamise investeeringut sellest välja jäetud. Teisisõnu, Vabariigi Valitsuse 30.06.2022 protokollilise otsuse näol oli tegemist menetlustoiminguga, mitte haldusaktiga. Ministeerium on täiendavalt selgitanud, et muudetud kava võib jõustuda mitte varem kui kevadel 2023. Seega ei ole kohtu hinnangul otsustatud, et taaste- ja vastupidavuskava oleks üldse muudetud ning Turba-Risti raudteelõigu rajamise investeering välja jäetud. Turba-Risti raudteelõigu rajamise projekt ei ole kallinenud ega ületa taasterahastu kasutamise tingimustes ette nähtud tähtaegu. Euroopa Komisjoni suunis Eesti taaste- ja vastupidavuskava kärpimiseks oli vaid 120 miljonit eurot, kuid Vabariigi Valitsus tegi 30.06.2022 ettepaneku kärpida 360 miljonit eurot.
Haapsalu linnapea Urmas Sukles: „Meie edasine tegevus on Eesti valitsusele ja Euroopa Komisjonile selgitada, et AS Eesti Raudtee on riigihankega leidnud Turba-Risti raudteelõigu ehitaja ning seetõttu on teada, et selle hanke puhul ei saa rääkida ehituse kallinemisest, sest hangitud tööde maksumus jääb prognoositud eelarve piiridesse. Täiendavalt on siduvate pakkumustega kaetud põhimaterjalide (rööpad, liiprid) ost, ehitusega oli plaanis alustada juulis 2022.
Kui praegu ehitust ei alustata, siis on tulevikus seda teha väga palju kallim seoses teiste käivituvate suurte raudtee-ehitustega ning üldise majanduskriisiga. Mõistame, et taaste- ja vastupidavuskava võib olla vaja muuta ja teiste projektide eelarved tahavad ülevaatamist, kuid meile jääb arusaamatuks, miks hästi ettevalmistatud projektiga ei soovita edasi liikuda ning miks me peame vähemalt kolmveerand aastat kaotama? Ehitusluba on väljastatud, elektriliitumiste eest on riigi rahaga makstud, ehitajad saaksid juba täna tööd, riik ja omavalitsused maksutulu. Hiiumaa, Vormsi, Haapsalu ja Lääne-Nigula inimesed ootavad raudteed, sest raudtee on kiire, turvaline, keskkonnasõbralik ja igati ka Euroopa transpordipoliitikale vastav.
Kui riik sõlmib lähiajal Eesti Raudteega rahastamislepingu Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni vahel juba 2021. aastal kokku lepitud 34 miljoni euro eraldamiseks raudtee-ehitusele, siis on võimalik taas avada rongiliiklus Ristini 2024. aasta lõpuks ehk 29 aastat pärast selle sulgemist „ajutiselt“."
Tänaseks on rongiliiklus avatud Riisipere- Turba (7 km) lõigul. Ehitusluba on väljastatud Turba-Risti lõigule (15 km). Projekteerimistööd käivad Risti-Saunja lõigul (22 km), projekteerimisleping on sõlmimisel Saunja-Haapsalu lõigul (10 km) ning projekteerimis ettevalmistavad tööd on käimas Haapsalu-Rohuküla lõigul (7 km).
Täiendav info:
Urmas Sukles, Haapsalu linnapea
5024529


pühapäev, 14. august 2022

VORMSI TÄNAVA MÄNGUVÄLJAK - Külli Leppik

 


Sekkun lasnamäelasena laste mänguäljaku teemasse. Vormsi tn uue mänguväljaku keskmise toruderägastiku disaini osas olen jälginud lapsi pikema aja jooksul, umbes 1,5 - 2 kuud ja suhelnud väga paljude lastega. Õigemini keskmises torude rägastiku osas mitte ükski laps, ei turni - nii ebaõnnestunud rajatis.
Paljud on kukkunud ja saanud vigastusi..... vanuses 10 aastat ja 14 aastastega samuti vestelnud, väga paljudega väljakul olijatega emade ja lastega. . Eelmise mänguväljaku organiseerisin mina, sellel teemal olen nõus suhtlema, öelda oleks palju. Olen 21 aastat Vormsi KÜ juhatuses ja palju mõelnud ja teinud laste ja elanike heaks....Lasnamäel.

Külli Leppik
tel 56667635