pühapäev, 21. jaanuar 2018

AVALIK KIRI PEAMINISTRILE - Ülle Jaska


Avalik kiri peaministrile - Ülle Jaska.

Olen korra Teie poole e-kirja teel pöördunud, kuid pöördumisele vastust ei saanud, kuigi seadused peaksid kehtima ka peaministrile. Kuna mind on jäetud Eestis arstiabita, millele järgenb varem või hiljem surm, siis sellest tulenevalt on tekkinud küsimused, mis esitan kirja lõpus. Olen kahel korral pöördunud antud teemaga prokuratuuri poole, kuid uurimist ei ole alustatud, kuigi patsiendiportaalis tehtud muudatusi ei ole võimalik varjata ja uurimise käigus tuleksid need välja. Mitte ükski arst ei saa kontrollida prokuratuuri tegevust, seda saab teha ainult valitsus. Kuna mul on elu- ja tervisekindlustus välismaal asuvas kindlustusfirmas, siis on kõik terviseandmed, nii Lätis tehtud uuringud ja arstide diagnoosid kui ka patsiendiportaali salvestused, edastatud kindlustusfirmale ning kindlustusfirma on mu haigusloo võltsimisest teadlik, samuti ravita jätmisest Eestis. Püsiva tervisekahjustuse ja surma puhul välja makstav kindlustussumma on selleks piisavalt suur, et kindlustusfirma võib hakata välja makstavat summat Eesti Haigekassalt tagasi nõudma ning sel juhul ei ole enam tegemist Eesti sisese asjaga ning muudatuste tegemist varjata ei õnnestu. Lisaks sellele, et kogu mu kirjavahetus Eesti ametkondadega, s.h. ka Teiega on avalik, olen kirjavahetuse edastanud ka kindlustusfirmale, et hiljem ei oleks võimalik väita nagu ei teaks kontrollorganid minu ravita jätmisest midagi. Panen manusesse kaasa ühe ekraanipildi patsiendiportaali väljavõttest, kus näha, et dr. Ljudmila Panenko (perearst) poolt määratud ravikuuri pikkuseks on 60 päeva, kuid retseptiravimeid on välja kirjutatud 10 päevaks. See ei ole ainus kord kui välja kirjutatud retseptiravimitest ei jätku kogu ravikuuriks, kuid kõiki väljavõtteid ei hakka ma Teile saatma. Peamised küsimused peaministrile: Kas on kavas patsiendiportaali muuta turvalisemaks keelates ära igasuguste muudatuste tegemise võimaluse? Miks Eesti peaminister ei täida Eestis kehtivaid seadusi ning ei vasta pöördumistele 30 päeva jooksul? Kas juhul kui kindlustusfirma nõuab minu püsiva tervisekahjustuse korral väljamakstava summa sisse Eesti Haigekassalt, vastutavad ravita jätmise eest ka arstid või hüvitatakse kogu väljamakstav summa Haigekassa rahadest?

esmaspäev, 8. jaanuar 2018

ORAVAPARTEI ALLAKÄIK - MARGUS SOOM - Kenno Põltsam.Foto: arhiiv.


Oravapartei allakäik - Margus Soom

Kohalike volikogude valimised Kuusalu vallas möödusid pealtnäha rahulikult – keegi kedagi avalikult ei mõnitanud ja skandaalid jäid olemata. Sotsiaaldemokraatlike vaadetega inimesed, kui neid üldse oli, kandideerisid valimisliitudes ning IRL ei suutnud enam oma nimekirja moodustada. Keskerakond hoidis madalat profiili, kuid seevastu korraldas tsirkust Kuusalu vallavolikogu liige ja Reformierakonna Kuusalu esimees Margus Soom (58).

Selle aasta suvel, kohe peale seda kui Margus Soomist oli saanud Reformierakonna Kuusalu osakonna esimees, hakkas ta tegema omale valimiskampaaniat. Ta postitas sotsiaalmeediasse video, kus ta lubab tegeleda ASile Alexela Oil kuuluv tanklaga, mis asub Kuusalu aleviku külje all, Tallinna-Narva maantee viaduktil Narva poole suunduva sõiduraja ääres. Kuusalu ja selle ümbruse inimestest rikuvad seetõttu juba mitu aastat liik­luseeskirja, kui nad suunduvad viaduktile tankima kõrvalteedelt.

Kas Margus Soom polnud teadlik või unustas ta meelega asjaolu, et juba 2011. aastal võeti see teema vallavolikogus arutusse? Volikogu liige Sulev Valdmaa kirjeldas liiklusohtliku olukorda ning palus vallavalitsusel probleemile lahenduse leida. Sama aasta sügisel arutas vallavalitsus olukorda ning uuris kas Alexela Oil oleks valmis paigaldama teise tankla Kuusalust Tallinna-Narva maanteele suunduva peale sõidu äärde Bensiinijaama kinnistule. ASi Alexela Oil müügi­arendusdirektor Aivar Räim ütles: „Arvestades Kuusalu elanike hulka, on kaheldav, kas teise tankla rajamine viadukti alla oleks mõistlik. Paraku on suurte asulate läheduses ikka selliseid olukordi, kus bensiinijaam paikneb põhimaantee kõrval ning kohalikel elanikel on selle juurde keeruline pääseda.“ Küsimusele, kas olemas­oleva tankla lähedusse pealesõidu juurde võiks tuua lisatankuri, vastas ta, et see tähendaks ikkagi otsekui teise tankla rajamist.

Maanteeametist vastati, et see tankla on mõeldud vaid Tallinn-Narva suunalise liikluse teenindamiseks ning nõuetekohane juurdepääs on tagatud. Sulev Valdmaa kommenteeris:: „Lahendus oleks panna tankla alla pealesõidu äärde lisatankur koos makseterminaliga.“ Veel sama aasta sügisel kirjutas Sõnumitooja, et Alexela Oil pole selles küsimuses otsustaja rollis ning Alexela Oili turundusjuht Merlis Orion kommenteeris: „Oleme valmis pakkuma tankurit ja kõike muud selle juurde käivat ehk kogu tehnilist lahendust.“ Ta lisas veel: „kõigepealt peab astuma oma sammu projektist huvitatud osapool ehk Kuusalu vald.“
8. aprilli 2016. aasta Sõnumitooja numbris tõdes maanteeameti planeeringute osakonna juhataja Andres Urm et, maanteeamet plaanib teha liiklussõlme ohutuse parandamiseks vajalikke investeeringuid nii sel kui järgneval aastal. «Peamiselt on liiklusohutuse parandamiseks kavas paigaldada piirdeid, mis vähendaksid ka võimalust liiklusohtlike manöövrite sooritamiseks, mis on piirkonnas sage tegevus,“
Margus Soom, miks Te varem seda probleemi ei tõstatanud ning mida Te tegite kõik need neli aastat, kui probleem nii aktuaalne oli? Siis kui valimiskampaania käis, esinete kaamera ees, lubades kiiret lahendust ning ütlesite et: „Meie ühine soov on teenida kogukonda“.

Valimiste ajal läksid sündmused veel markantsemaks, kui ühel kaunil augusti õhtul helistas mulle EKRE Kuusalu osakonna aseesimees, ning rääkis mulle mismoodi Margus Soom meie nimekirja ühte kandidaati on laimanud. Nimelt oli Soom helistanud Tallinnas Toompuiestee 4 asuvasse EKRE peakontorisse, ning nimetanud meie kandidaat X.-i pedofiiliks. Loomulikult reageeriti, ent ühtegi tõendit selle kohta et meie nimekirjas kandideerib pedofiil, lihtsalt polnud. Soom ei julgenud isegi politseisse vastavat avaldust teha, sest ilmselt sai ta ise ka aru, kui absurdselt oli ta käitunud. Muidugi tekitas EKRE Kuusalu konkurentides teatud ärevust, kuid ükski teine peale Soomi meid ei laimanud.

Margus Soomi kohta võis lugeda juba 15 aastat tagasi. 2002 aasta suve lõpus sai Margus Soomist ajalehe vastutav väljaandja ning peale tema olid kambas veel kaks salajast eraisikut. Peale selle oli Soom veel OÜ Kiiu Metall 75 osanik ja põllumajandustehnika firma ASi KTK grupp omanik. Harju Uudiste peatoimetajaks sai endine Eesti Ekspressi ajakirjanik Jaanus Kulli. 
3. oktoobri 2002 aastal kirjutas Eesti Ekspress Margus Soomist artikli, mis avalikustas kahtlased asjaolud OÜ Harju Uudistega. Toimetuses algasid kohe jamad. Selgus, et arvutid olid tegelikult vaid monitorid: ei mingeid programme, internetist rääkimata. Üks töötaja tõi kodust piraatprogrammi. Lubatud seitsme tuhande kroonisest netopalgast võisid ajakirjanikud ainult unistada. Ka fotode eest on siiani maksmata, reklaamitöötajad on palgata ja kaastöötajad saavad oma honorari ilmselt kohtu või töövaidluskomisjoni kaudu.
OÜ Kiiu Metall juhatajal Margus Soomil oli aga varemgi rahalisi probleeme olnud. Ajalehele Harjumaa, kellega Harju Uudistel oli 2002. aasta alguses plaanis ühineda, võlgnes Soom metalliärireklaamide eest umbes 10 000 krooni. "Saadame talle aeg-ajalt meeldetuletusi, aga ei midagi," kaebab Harjumaa peatoimetaja Ahto Kaljusaar. Piraattarkvara kasutamise pärast tegeles Soomiga maksupolitsei ning oma töötajatele maksis Soom, kui üldse, siis ümbrikupalka. Soomi võlg töötajatele on ligi 50 000 krooni ja sama palju võlgnes tema firma Trio LSL Raadiogrupile reklaamide eest raadiojaamades Eeva, Elmar ja Kuku. Margus Soom ei vastanud pikka aja jooksul kontori-, kodu- ega ka mobiiltelefonidele. Reformierakonna Saue piirkonna juhatus, arutas tollal Soomi väljaviskamist erakonnast. 
Margus Soom kogus viimastel valimistel 99 häält, kindlustades omale koha Kuusalu vallavolikogus, ent juba 21. oktoobril ilmus Delfis artikkel, mis kirjutas et Margus Soomi kohta on tehtud politseile mitu avaldust, seoses häälte ostmisega. Seda, et kriminaaluurimine Soomi suhtes algatanud on, kinnitas ka Kuusalu valla valimiskomisjoni esimees Maire Link. "Ütlen aga veel seda, et esmaspäeval kinnitatakse volikogu ära," sõnas ta. See tähendab, et kuna Soom pole veel milleski süüdi mõistetud, pääseb ta vallavolikokku. Delfile ütles Soom, et on kopsupõletikuga kodus ja kommenteerib teemat teisipäeval. Niisiis kordub sama muster mis 15 aastat tagasi, mees jääb äkki haigeks.
Hiljem on räägitud ja Postimehes ka kirjutatud, kuidas Margus Soom Reformierakonna Kuusalu osakonna juhiks sai – läbi kavala skeemi - //Soomi seltskond võeti Raasikul vastu ja tõsteti Kuusallu üle. 28. juulil toimus Kuusalus üldkoosolek ja uueks piirkonnajuhiks valitigi Soom. Nagu arvata võis, sai ta hääletusel 12 häält nelja vastu//. Ma tuletan lugejatele meelde, et kohalikel valimistel kandideerisid ka paar üksikkandidaati, kes nagu arvata võis, kuulusid Reformierakonda aga ilmselgelt ei tahtnud nad Soomiga samas nimekirjas olla.
On spekuleeritud, et viimasel Kuusalu vallavolikogu istungil hääletas Margus Soom praeguse vallavanema Urmas Kirtsi jätkamise poolt, hoolimata sellest et valimisliit Ühine Kodu omab 19-liikmelises volikogus kaheksat kohta. Sellisel juhul on Kuusalu vallavõim osaliselt valitud kriminaaluurimise all oleva isiku poolt.
Ma arvan et paljud kohalikud ja enamus Kuusalu vallavolikogu liikmetest on seda meelt, et Margus Soom ei sobi enam rahvaesindajaks. Kahju! Aga kui inimene mees või naine rikub mängureegleid, tuleb tal poliitikast lahkuda.

Kenno Põltsam.