kolmapäev, 23. jaanuar 2019

ÕUDUSTE UNENÄGU ILMSI - Leevi Kirsimäe


  

Tuleviku mets?
Foto: Neeme Sihv


Õuduste unenägu ilmsi. 

Maaelu romantika.

Elan maal, aga tunnen, et peab vist linna kolima. Mulle on ikka öeldud, et sa elad metsade keskel ja oled kui vanajumala enda selja taga. Maaelu romantika, linnulaul, värske õhk, rahu ja vaikus.
Paistab et nüüd on jumal RAHA.
Juba mitmendat päeva kostub mulle elutuppa harvestrite müra, eile kuulasin puiduhakkuri, purustaja või goljotiini -ilusal lapsel mitu ilusat nime- ulgu. Viimane teeb ikka kohutavat müra.

Ma ei kujuta, mis elu peavad praegu metsloomad elama. Nad on ikka kohutavas stressis.
Üleeile peeti siin hundijahti. Mis nüüd viga loomi küttida, kui me elame kohati kui stepis- kõik ju lage. Igatahes küttimise ajal oli siin nii äge tulistamine, nagu oleks lahing toimunud. Kui tulin koju, oli terve mu pikk kodutee endiste metsade vahel kui üks suur vererada. Haavatud loom oli nähtavasti osavate küttide käe läbi üsna auklikuks lastud, enne kui ta eluküünal kustustutada suudeti. Võib-olla oli õppelaskmine?

Selline romantika siis.

Praegu, kui ma kirjutan, on raevukas tööhoos mootorsaed ja mitmed-mitmed trimmerid.

Praegu on metsanduses käibel uus termin- väheväärtuslik mets. Sinna alla saab siis kõike liigitada, alates võsast, üksikutest väiksematest puistutest kuni noore metsani välja.
Mis minu kodu ümbrusesse puutub, siis siin hakatakse nähtavasti „uuele ringile“ minema.

Kord on siit juba metsad maha võetud ja seda ikka meie taasiseseisvunud Eestis, mis saab nüüd mitte 100. aastaseks vaid alles 27. aastaseks.

Nüüd on siis asemele kasvanud mets, mida saab nimetada „väheväärtuslikuks“ ja mis siis otse öeldes lihtsalt hakitakse puruks.

Purustatud puit läheb edasi katlamajandusse, sooja tootmiseks või siis hoopiski Eesti Energia kateldesse, säästu(? )elektri tootmiseks Samas tervelt üks kolmandik Eesti puidutoodangust läheb subsideeritud säästuelektri tootmiseks piiri taha, näiteks Taani, ekspordituna Eestist Eesti (?) suurettevõtja "Granul Investi" poolt.

On tulemas aeg, kus iga oksake, iga raoke, mis varem jäi metsale väetiseks, kui ta ära kõdunes, iga oksake on saamas nüüd rahaks.

Võib-olla mõni mõtleb, et mul kole kade meel sellest rahahulgast, mis metsadest tuleb, aga mul on kahju metsloomist, kes jäävad kodutuks ja lindudest, kes kevadisel ajal lihtsalt koos pesadega ära hakitakse. Ja kevad ei ole enam kaugel vaid kohe-kohe oma ilus ja õrnuses saabumas.

Ma näen seda ja ma ei saa kätt ette panna. Ma ei saa muud teha kui vaid pealt vaadata või siis siit „jumala selja tagant“ põgeneda. Linna, kus on linnamüra ja tuledesära, mugavus, hubasus, ilu ja õitseng. Linna, kus kõik on nii väga hästi. Linna, kus me elame praegu paremini kui eales, paremini kui kunagi varem.

Olen püüdnud ka oma lugusid meie metsaga toimuvast saata meie meediaväljaanetele, aga üks neist leiab, et neil pole leheruumi, teine ei pea vajalikuks isegi vastata.

Meil on ju vaba ajakirjandus.

Kas tõesti algab meie väikese Eesti metsadest toiduahel, mille lülid on nii kõvast rauast sepistatud, et seda ahelat suudab purustada vaid üks ja ainus jumal, see on AEG.


16. veebruar 2018a.

Leevi Kirsimäe

leevi.kirsimae@gmail.com


kolmapäev, 16. jaanuar 2019

EESTI 100 NAGU 100 MILJONIT PRÜGITRAHVI? - Risto NahkorEESTI 100 NAGU 100 MILJONIT PRÜGITRAHVI? 

Eesti peab maksma ligemale 100 miljonit eurot trahvi, kuna rahva teenistuses olevad isikud ei ole oma tööd teinud? (Riigikogu on jäätmeseadust menetlenud 16 kuud!)
See mis Eestis prügiga toimub on täielik absurd ning seejuures teevad otsustajad nägu nagu tegemist oleks keerulise teemaga. Kaalutakse ja uuritakse "lõputult" ning püütakse leida "pehmeid lahendusi". Pehmeid kellele, prügiettevõtetele?
Artiklis kirjutatakse, et biojäätmete hind on aluseks teiste jäätmete hinnale.(paber, papp, metall, jne) Kes konkreetselt, nimeliselt paluks, leidis, et jäätmete hinna määrab biojäätmete hind?

Toorme hind määrab prügi hinna ja see tuleb ka aluseks võtta.
Jäätmete äravedu peab olema kindlasti eraisikust prügi(toorme) omanikule tasuta või tuleb toorme eest (kui see on sorteeritud) omanikule peale maksta. Taaskasutusse minevate jäätmete puhu peab prügi omanikule olema selge kas prügi läheb ringlusse (toormeks) või põletusse (samuti taaskasutus) või ladustamisse ja vastavalt sellele saab toorme omanik valida kellele oma prügi müüb-annab. Samuti on igal majapidamisel õigus ise kompostida biojäätmeid ning viia pakendid ning muu kogumispunkti ning prügi oma vahendiga prügimäele. Selline olukord, kus prügi omanik on kohustatud prügi(toorme) kellelegi teisele tasuta ära andma ja veel "teenuse eest" peale maksma on tehislikult loodud olukord, kus "seadused" on loodud prügiettevõtete huvides.
Prügifirmad istuvad riigil peas ja seepärast ongi "teema üle otsustamine" tõenäoliselt veninud. Riik PEAB langetanma otsuseid kodanike tahtest ja vajadustest lähtuvalt ja mitte prügiettevõtete kasumi soovidest lähtudes. Prügi (tooraine) eest peab saama kasumit ennekõike prügi omanik ja alles seejärel vahendaja. Prügiga tegelevate ettevõtete maksud peavad minema otseselt prügiga tegelemise valdkonnaga tegelemiseks, sealhulgas kogumispunktide tööshoidmiseks, kus eraisikud saavad kokkuvõttes kõik prügi mugavalt tasuta ära anda. Kaoks ka suurem osa prügiga tekitatud reostusest, võidaks keskkond ja võidaks terve ühiskond. Küsimus on tahtes tegutseda rahva huvides ja panna prügiga tegelevad ettevõtted lihtsalt fakti ette.
Prügi (toorme) äraandmise eest peale maksmine on absurdne ja need "poliitikud" ning "muud asjapulgad" kes sellist "süsteemi" elus püüavad hoida tuleks tegelikult vastutusele võtta.
Reaalselt peaks prügiga tegelema riigiettevõte ja kasum jääks riigile-rahvale. Eraettevõte saab kasumit teenida, kuid riik endale-rahvale ei saa kasumit teenida, mingil põhjusel?
Valimistel pidage meeles valida neid kes rahvast teenides arvestavad riigi-rahva huvide ja heaoluga.
Olen Riigikogu valimiste üksikkandidaat - Südamega(S)
Vaadetelt olen alalhoidlik, Eesti-keskse maailmakäsitlusega.
Kandideerin Harju- ja Raplamaal (valimisringkond nr 4)
Olen Rahva teener
Jõudu ja Väge!
Risto Nahkor
nahkor.riigikogu@gmail.com

neljapäev, 10. jaanuar 2019

RIIGIKOGU VALIMISTE ÜKSIKKANDIDAAT - Risto Nahkor
Pressiteade

Olen üksikkandidaat - Südamega(S)
Vaadetelt olen alalhoidlik, Eesti-keskse maailmakäsitlusega.
Kandideerin Harju- ja Raplamaal (valimisringkond nr 4)
Olen Rahva teener

Palun toetage mind üksikkandidaadina 2019 aasta Riigikogu valimistel, seeläbi näitate õigust ise enesele esindajaid valida.Võtan teemat tõsiselt. Ma ei ole küll igas teemas tark, kuid ma oskan küsida enesest targematelt ja luua infomustritest seoseid.
Miks üksi? On olnud vestlusi tõrjuvaid ja toetavaid. Mõni on leidnud, et olen tundmatu ja seega kuidagi "ebavajalik" "tähtsusetu" ja peaksin "oma kohta" teadma.
Teen kadalipu läbi, saan targemaks ja tugevamaks ja enam ei saa keegi ütelda nagu ma oleksin tundmatu. Minu koha määrate Teie. Loodan, et puudutan Teis midagi ja näete mind.

Toetades mind üksikkandidaadina toetate tervet talupojamõistust ning sellest tulenevat probleemide tõstatamist ja lahendamist.
Valituks saades võtan kartmatult sõna ja teen järelepärimisi ning ettepanekuid. -teen tööd rahva tegelikest huvidest lähtudes.

Parteide "kokkulepped","suunaviidad","lubadused","programmid" on sisuliselt ebaseaduslikud rahva lollitamised. Parteide nimekirjades kandideerimine ning rahva häältega-tahtega manipuleerimine tuleb ära kaotada. Partei tegutseb ennekõike partei huvides, näeme kõik igapäevaselt kuidas parteid "oma võimu reitinguid" vaatlevad-hindavad ning asjatult rahva(riigi) ressursse kulutavad ning omakasust lähtudes teed korruptsioonile sillutavad. Parteid on ebaseaduslikud filtrid, rahva tegeliku tahte ning võimule saavate isikute vahel.

Kõige lihtsam viis kuidas igaüks parteide diktatuurile vastu saab seista on usaldada oma hääl minule. Tänan! Ma saan ennast tõestada üksnes siis, kui kui Te usaldate mind.
Tegutsen Südamega(S)

"Demokraatia on rahva valitsus: rahva poolt ja rahva huvides (of, by and for the people)." (Abraham Lincoln)
Kelle huvides tegutseb ja on tegutsenud "meie" praegune "valitsus"?

Olen käinud riigiga umbes 3 aastat kohut ja näinud kuidas rahvast represseeritakse ja riiki rahva eest kaitstakse. Sellise arusaamaga võimul olevad isikud ei vääri võimu, kes ennast rahvast ülemaks ja paremaks peavad. Näiteks esimeste ettepanekutena esitaksin Riigikogus avalduse, et kaotataks ära igasugune ametnike "kaalutlusõigus" oma praegusel kujul ja iga riigi teenistuses olev isik, kes avastab seaduses puuduse, on kohustatud esitama teavituse oma tähelepaneku kohta. -muudatused aitavad kontrollida, esmaste vahenditena, ametnike omavolilist tegevust. Samuti teen koostööd kõikidega, kes aitavad luua olukorda, kus ametnikud kardavad seadusti rikkuda ja kodaniku tahtele vastu hakata - ametnike karistamine peab saama reegliks.

Viimane töö oli mul tugiisikuks olemine, ühele autismi diagnoosiga noorhärrale. Selle töö käigus nägin mõndagi puudust ja probleemi, nii teenust saava kui teenust andva isiku poole peal. Isiklikult puutusin esimest korda kokku käsunduslepinguga ja leian, et seda teemat tuleks väga tõsiselt reguleerida ja täiendada, sedasi et riik tagaks nõrgemale osapoolele elementaarsed vajadused. Näiteks hetkel võib tööandja maksta ära sotsiaalmaksu sedasi, et sotsiaalmaksu miinimumist jääb 1 sent puudu ning töötaja ei saa ravikindlustust, tööandja ja riik laiutavad käsi.

Homoseksuaalsuse ja enese peas ennast erilisena tundvate "sootute" jne häirega isikute teemal. Igal inimesel on õigus olla nagu ta on, kuid tuleb arvestada biloogiliste faktidega ning eristada normaalsust ja ebanormaalsust. Homoseksuaalsus on kõrvalekalle normaalsusest, sest normaalne seksuaalsus loob järglasi ning viib elu edasi. On etalonid-ideaalid ja lihtsalt niisama tavaline keskpärasus  või lausa halb eeskuju. Tänapäevane maailm, mis püüab kõike valimatult võrdsustada on "pisut" vaimselt haige. Seksuaalsuse puhul on etaloniks traditsiooniline heteroseksuaalne perekond. Need isikud kes ennast oma peas, loomana, linnuna või esemena "tunnetavad" ja selle üle uhkust tunnevad on ehedal kujul haige vaimuga.
Need homoseksuaalsed inimesed kes oskavad rahulikult normaalse seksuaalsusega inimestega kõrvuti koos elada ning enesele propaganda kaudu erikohtlemist ei nõua on inimestena teistega igati võrdsed ning väärivad samasugust tunnustust töö või muus vallas.

Rändega seonduvast lühidalt. Maa on selle rahva omand kes on selle oma esivanematelt päranduseks saanud, mitte iga suvalise külalise õigus. Eestlastel on üks kodu, võõrastel on oma kodu nende esivanemate pärandatud maal. Võõrad kes taovad vastu rinda ja röögivad võõra riigi nime ning oma kultuuri peale sunnivad, tuleb saata sinna mida nad nii väga taga igatsevad - nende oma koju tagasi. Need kes peavad Eestit enese koduks ja on õppinud ära eesti keele ning kasvatanud siin mitmed põlvkonnad juuri on omad inimesed, neid tuleb pingutuse eest tunnustada.

Venemaa on meie suur naaber, võiks ütelda, et suur vend. Oli mis oli, kaklesime minevikus veidike, juhtub. olen kindel, et Venemaaga saaks luua häid suhteid.
USA on meie sõber, teine suur vend. Eesti peaks oma valikutes mõnikord neutraalsem olema ja seekaudu oma positsiooni hoopis uuel tasandil looma.

Liiga palju on suhtumist, et inimene on riigile, inimene on töökohale, inimene on asjadele... inimene on riigile ja ettevõtetele nagu kasumit teeniv omand-ori... tegelikult on kõik vastupidi ja asjad tuleb korda teha! Oluline on iga inimene, maal ja linnas, noor ja vana, naine ja mees. Riik peab olema inimeste ees alandlik ja alluma oma rahva tahtele.

Kui Te olete motiveeritud minu tahtest tegutseda, siis palun toetage mind hea sõna või vajaliku teenusega või vabatahtlikuks olemisega,
ka rahaline annetus on vajalik, et kujundlikult öeldes "püüda anda inimestele tagasi Vaimu-Valgus, mille "jumalad" on inimestelt varastanud!" Tänan!

Riigilõiv on 500 eurot. Paluksin Teilt annetusi, tõsisemalt ainult nendelt kellel on jagada. Teistelt oleks meeldiv saada üks sent, minu moraali tõstmise eesmärgil.

Annetuste vastuvõtmine 
Allolev üksikkandidaadi annetuse vastuvõtmise kord on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega.
Annetus on üksikkandidaadi tegevuse toetamiseks loovutatav rahaliselt hinnatav hüve, sealhulgas teenus, kuid välja arvatud vabatahtlik töö.
Annetusi saavad vabatahtlikult ja oma vara arvelt teha Eesti Vabariigi kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega füüsilised isikud.

NB! Ülekande tegemisel üksikkandidaadi(Risto Nahkor) arvelduskontole tuleb märkida selgituse lahtrisse oma isikukood, nimi ja sõna „annetus".

Saaja:          Risto Nahkor
LHV:            EE657700771003262268
Swedbank:  EE152200221070177632

Püüan olla kättesaadav FB vahendusel ja e-posti teel. Võtke julgelt ühendust, kui Teil midagi hingel kripeldab või niisama soovite heameelt jagada. Tänan!

Jõudu ja Väge!
Risto Nahkor
nahkor.riigikogu@gmail.com

kolmapäev, 9. jaanuar 2019

AVALIK KIRI VIRVE OSILALE - Evelin Poolamets


Foto Ida-Virumaa ERKE fb-lehelt.
Öeldakse, et vana aasta asjad tuleb ära õiendada vana aasta sees. Postitan siia oma avaliku kirja Virve Osilale, mida Põhjarannik ei soostunud avaldama. Kirjutasin selle avaliku kirja vastulausena Virve Osila artiklile:https://pohjarannik.ee/murekone-minu-moodi/, milles öeldi EKRE ja ekrekate kohta nii krõbedaid sõnu, et vaevu jäädi sündsuse piiridesse.

Avalik kiri Virve Osilale:
Tere pr. Virve Osila!
Ma olen olnud Teie luuletuste suur austaja. Olen alati nautinud Teie artikleid, mis on oma kauni lauseehituse ja rikkaliku sõnakasutusega nagu kirjanduslikud teosed. Aga kui ma lugesin Teie viimast artiklit „Murekõne minu moodi“, tekitas see minus suurt jahmatust. Te süüdistate mind kui EKRE liiget kohutavates asjades ja annate mängleva kergusega hävitavaid hinnanguid.
Te kirjutate enda kohta, et „poliitikast teate sama vähe kui siga pühapäevast“. Mõtlesin, et kui Te teaksite minust ja poliitikast rohkem, ehk ei oleks Te siis nii kergekäeline oma hinnangutes. Räägin paari sõnaga endast. Olen kahe lapse ema, mul on kaks kõrgharidust – üks neist omandatud Tartu Ülikoolis, teine Eesti Kunstiakadeemias. Koos abikaasaga taastame Kulina vana mõisahoonet, kus asus pikka aega kool. Enamus töid teeme oma kätega. Korraldame üritusi kogukonnale ja lastele. Meil on neli hobust ning aitame säilitada hobustega seotud pärimuskultuuri. Anname oma panuse, et hoitaks ajalugu, arhitektuuri ja meie külad ei jääks tühjaks. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga liitusin seetõttu, et see on ainus erakond, mis seisab rahvusriigi säilimise eest. Eesti on ainus maalapike maailmas, kus saavad edeneda eesti rahvus ja kultuur. Ma tahan, et mu lapsed saaksid elada turvalises ühiskonnas. Vaadake, mis toimub Lääne- ja Põhja-Euroopas, samuti meie naabruses - Soomes ja Rootsis. Igapäevaselt võime lugeda, kuidas kaugelt Araabiast ja Aafrikast pärit migrandid on pannud toime kohutavaid kuritegusid: Kölnis rünnanud tuhandeid naisi, tapnud sadu inimesi rekkaga rahva hulka sõites, grupivägistanud kümneid lapsi ning õhku lasknud metrooronge. Meenutan Teile, et Turu kesklinnas lõikas migrant „allah akbar“ karjudes kõri läbi lapsevankrit lükanud naisel. Nendele õudsatele kuritegudele vaatamata tahavad meie valitsusjuhid kirjutada alla ÜRO rändelepingule, mis kohustab Eesti riiki sisuliselt laskma sisse kõik migrandid, kes seda soovivad. Õiguslikud piirangud on selle lepinguga vähendatud miinimumini. Eesti riik peab pakkuma migrantidele täies mahus kõiki teenuseid, mida ta ei saa lubada oma inimestelegi - täielikku arstiabi olukorras, kus meil endil on 100 000 ravikindlustuseta inimest. Peame teenindama migrante nende omas keeles (muide, Aafrikas on sadu dialekte, kes üksteisest aru ei saa), võimaldama neile tasuta keelõpet, elamispinda ja kõiki muid sotsiaalseid hüvesid. Eesti on väike ja mitte eriti jõukas riik. Tihti ei jätku meil politseid omade huligaanide ohjamiseks, elutähtsaid aparaate lastele ostame jõuluannetuste eest, paljud inimesed elavad allpool toimetulekupiiri jne. Vinni vallas, Rohu külas lülitati lasterikkal perel elekter välja. Küünlavalgel elades polnud õnnetus kaugel – hukkus ema ja kaks last. Mõelge, kas sellisel puhul on eetiline kinkida kortereid ja ettevõtlustoetusi islamimaadest tulnud desertööridele, kes ei põgene niivõrd sõja, kui kohustuse eest oma kodumaad kaitsta? Pole vahet, kas neid on 500 või rohkem, sest see on üdini ebaaus eluaeg Eestis tööd rüganud inimeste suhtes. 

Ülekohus ei seisa kotis ja on täiesti arusaadav, miks inimesed hakkavad meelt avaldama. See, mis toimus 26. novembri EKRE meeleavaldusel ja pani Teie sõbranna pisaraid valama, vajab selgitamist. Jah, tõepoolest väänas eurosaadik Indrek Tarand väevõimuga Martin Helme käest mikrofoni ja keeldus seda tagasi andmast. Tema sõnavõtt algas täiest kõrist mikrofoni röökimisega ning sõnumiks oli: „Ohhohhoooo“. Kui Riigikogu liikmed ja korraldajad temalt mikrofoni kätte püüdsid saada ei tahtnud ta seda tagasi anda, kuid lõpuks libises käsi lahti ja saadikuhärra pudenes inertsist istuli. Ebaväärikale käitumisele järgnes vastav kohtlemine – turvamees lükkas õigusrikkujat enda ees mitukümmend meetrit, kuni politseinikeni. Tarand ainult irvitas ja lohistas jalgu järele. Ärge unustage, et saadik pani toime kaks kriminaalkuritegu – takistas karistusseadustiku paragrahv 158 järgi avalikku koosolekut ja pani toime mikrofonivarguse. Tarandi juhtum on võrreldav olukorraga, kui keegi varastab puupüsti täis trammis käekoti – rüselus on seda suurem, mida suuremat vastupanu pätt osutab. Kui lõpuks käekott tagasi saadakse ja pätt trammist välja kupatatakse, jätkub sõit sama rahumeelselt, kui oli alanud. Nii oli ka kõnealuse meeleavaldusega. Ajakirjanduses ülespuhutud pealkirjad moonutavad tõde, sest meediat huvitab konflikt - see müüb ja toob raha sisse.

Veelgi markantsem oli 9. detsembril samasisulisel meeleavaldusel toimunu. Välismaise päritoluga mees rammis lapsekäruga, kus oli sees kaheaastane laps, meeleavaldusele tulnud inimesi, sõimates neid fašistideks. Meest ei huvitanud, et laps võib kärust kukkuda ja viga saada, vaid soovis sarnaselt Tarandile meeleavaldajaid provotseerida – eesmärk pühitseb abinõu. Kas tõesti ka siis, kui seatakse ohtu oma lapse tervis?!

Ma väga loodan, et mu kiri aitab Teil praegust poliitikat paremini mõista ja ka seda, et Teie artikkel võib demoniseerida tublisid inimesi. 

Te muidugi ei pruugi mind uskuda, sest olen ikkagi EKRE liige ja kandideerin nendel valimistel Ida-Virumaal Riigikokku. Aga usaldage ometi oma rahvast. Te ju teate kui kannatlik, rahumeelne ja alalhoidlik on eestlane. Väga ülekohtune on võrrelda oma rahvast interrindega. Eestlane teeb revolutsiooni lauldes ja ka Riigikogu esisel väljakul olid enamuses laulvas revolutsioonis osalenud inimesed, kelle meeleavalduse kõrghetk oli isamaalise laulu laulmine. Te kirjutate, et olete kurjuse ees kaitsetu. Üksi oleme me kõik kurjuse ees kaitsetud, seepärast peamegi ühte hoidma. Eriti siis, kui peame kaitsma oma riiki ja rahvast.

Rahulikku pühadeaega soovides

Evelin Poolamets