Neljapäev, 10. jaanuar 2019

RIIGIKOGU VALIMISTE ÜKSIKKANDIDAAT - Risto Nahkor
Pressiteade

Olen üksikkandidaat - Südamega(S)
Vaadetelt olen alalhoidlik, Eesti-keskse maailmakäsitlusega.
Kandideerin Harju- ja Raplamaal (valimisringkond nr 4)
Olen Rahva teener

Palun toetage mind üksikkandidaadina 2019 aasta Riigikogu valimistel, seeläbi näitate õigust ise enesele esindajaid valida.Võtan teemat tõsiselt. Ma ei ole küll igas teemas tark, kuid ma oskan küsida enesest targematelt ja luua infomustritest seoseid.
Miks üksi? On olnud vestlusi tõrjuvaid ja toetavaid. Mõni on leidnud, et olen tundmatu ja seega kuidagi "ebavajalik" "tähtsusetu" ja peaksin "oma kohta" teadma.
Teen kadalipu läbi, saan targemaks ja tugevamaks ja enam ei saa keegi ütelda nagu ma oleksin tundmatu. Minu koha määrate Teie. Loodan, et puudutan Teis midagi ja näete mind.

Toetades mind üksikkandidaadina toetate tervet talupojamõistust ning sellest tulenevat probleemide tõstatamist ja lahendamist.
Valituks saades võtan kartmatult sõna ja teen järelepärimisi ning ettepanekuid. -teen tööd rahva tegelikest huvidest lähtudes.

Parteide "kokkulepped","suunaviidad","lubadused","programmid" on sisuliselt ebaseaduslikud rahva lollitamised. Parteide nimekirjades kandideerimine ning rahva häältega-tahtega manipuleerimine tuleb ära kaotada. Partei tegutseb ennekõike partei huvides, näeme kõik igapäevaselt kuidas parteid "oma võimu reitinguid" vaatlevad-hindavad ning asjatult rahva(riigi) ressursse kulutavad ning omakasust lähtudes teed korruptsioonile sillutavad. Parteid on ebaseaduslikud filtrid, rahva tegeliku tahte ning võimule saavate isikute vahel.

Kõige lihtsam viis kuidas igaüks parteide diktatuurile vastu saab seista on usaldada oma hääl minule. Tänan! Ma saan ennast tõestada üksnes siis, kui kui Te usaldate mind.
Tegutsen Südamega(S)

"Demokraatia on rahva valitsus: rahva poolt ja rahva huvides (of, by and for the people)." (Abraham Lincoln)
Kelle huvides tegutseb ja on tegutsenud "meie" praegune "valitsus"?

Olen käinud riigiga umbes 3 aastat kohut ja näinud kuidas rahvast represseeritakse ja riiki rahva eest kaitstakse. Sellise arusaamaga võimul olevad isikud ei vääri võimu, kes ennast rahvast ülemaks ja paremaks peavad. Näiteks esimeste ettepanekutena esitaksin Riigikogus avalduse, et kaotataks ära igasugune ametnike "kaalutlusõigus" oma praegusel kujul ja iga riigi teenistuses olev isik, kes avastab seaduses puuduse, on kohustatud esitama teavituse oma tähelepaneku kohta. -muudatused aitavad kontrollida, esmaste vahenditena, ametnike omavolilist tegevust. Samuti teen koostööd kõikidega, kes aitavad luua olukorda, kus ametnikud kardavad seadusti rikkuda ja kodaniku tahtele vastu hakata - ametnike karistamine peab saama reegliks.

Viimane töö oli mul tugiisikuks olemine, ühele autismi diagnoosiga noorhärrale. Selle töö käigus nägin mõndagi puudust ja probleemi, nii teenust saava kui teenust andva isiku poole peal. Isiklikult puutusin esimest korda kokku käsunduslepinguga ja leian, et seda teemat tuleks väga tõsiselt reguleerida ja täiendada, sedasi et riik tagaks nõrgemale osapoolele elementaarsed vajadused. Näiteks hetkel võib tööandja maksta ära sotsiaalmaksu sedasi, et sotsiaalmaksu miinimumist jääb 1 sent puudu ning töötaja ei saa ravikindlustust, tööandja ja riik laiutavad käsi.

Homoseksuaalsuse ja enese peas ennast erilisena tundvate "sootute" jne häirega isikute teemal. Igal inimesel on õigus olla nagu ta on, kuid tuleb arvestada biloogiliste faktidega ning eristada normaalsust ja ebanormaalsust. Homoseksuaalsus on kõrvalekalle normaalsusest, sest normaalne seksuaalsus loob järglasi ning viib elu edasi. On etalonid-ideaalid ja lihtsalt niisama tavaline keskpärasus  või lausa halb eeskuju. Tänapäevane maailm, mis püüab kõike valimatult võrdsustada on "pisut" vaimselt haige. Seksuaalsuse puhul on etaloniks traditsiooniline heteroseksuaalne perekond. Need isikud kes ennast oma peas, loomana, linnuna või esemena "tunnetavad" ja selle üle uhkust tunnevad on ehedal kujul haige vaimuga.
Need homoseksuaalsed inimesed kes oskavad rahulikult normaalse seksuaalsusega inimestega kõrvuti koos elada ning enesele propaganda kaudu erikohtlemist ei nõua on inimestena teistega igati võrdsed ning väärivad samasugust tunnustust töö või muus vallas.

Rändega seonduvast lühidalt. Maa on selle rahva omand kes on selle oma esivanematelt päranduseks saanud, mitte iga suvalise külalise õigus. Eestlastel on üks kodu, võõrastel on oma kodu nende esivanemate pärandatud maal. Võõrad kes taovad vastu rinda ja röögivad võõra riigi nime ning oma kultuuri peale sunnivad, tuleb saata sinna mida nad nii väga taga igatsevad - nende oma koju tagasi. Need kes peavad Eestit enese koduks ja on õppinud ära eesti keele ning kasvatanud siin mitmed põlvkonnad juuri on omad inimesed, neid tuleb pingutuse eest tunnustada.

Venemaa on meie suur naaber, võiks ütelda, et suur vend. Oli mis oli, kaklesime minevikus veidike, juhtub. olen kindel, et Venemaaga saaks luua häid suhteid.
USA on meie sõber, teine suur vend. Eesti peaks oma valikutes mõnikord neutraalsem olema ja seekaudu oma positsiooni hoopis uuel tasandil looma.

Liiga palju on suhtumist, et inimene on riigile, inimene on töökohale, inimene on asjadele... inimene on riigile ja ettevõtetele nagu kasumit teeniv omand-ori... tegelikult on kõik vastupidi ja asjad tuleb korda teha! Oluline on iga inimene, maal ja linnas, noor ja vana, naine ja mees. Riik peab olema inimeste ees alandlik ja alluma oma rahva tahtele.

Kui Te olete motiveeritud minu tahtest tegutseda, siis palun toetage mind hea sõna või vajaliku teenusega või vabatahtlikuks olemisega,
ka rahaline annetus on vajalik, et kujundlikult öeldes "püüda anda inimestele tagasi Vaimu-Valgus, mille "jumalad" on inimestelt varastanud!" Tänan!

Riigilõiv on 500 eurot. Paluksin Teilt annetusi, tõsisemalt ainult nendelt kellel on jagada. Teistelt oleks meeldiv saada üks sent, minu moraali tõstmise eesmärgil.

Annetuste vastuvõtmine 
Allolev üksikkandidaadi annetuse vastuvõtmise kord on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega.
Annetus on üksikkandidaadi tegevuse toetamiseks loovutatav rahaliselt hinnatav hüve, sealhulgas teenus, kuid välja arvatud vabatahtlik töö.
Annetusi saavad vabatahtlikult ja oma vara arvelt teha Eesti Vabariigi kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega füüsilised isikud.

NB! Ülekande tegemisel üksikkandidaadi(Risto Nahkor) arvelduskontole tuleb märkida selgituse lahtrisse oma isikukood, nimi ja sõna „annetus".

Saaja:          Risto Nahkor
LHV:            EE657700771003262268
Swedbank:  EE152200221070177632

Püüan olla kättesaadav FB vahendusel ja e-posti teel. Võtke julgelt ühendust, kui Teil midagi hingel kripeldab või niisama soovite heameelt jagada. Tänan!

Jõudu ja Väge!
Risto Nahkor
nahkor.riigikogu@gmail.com

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar