neljapäev, 14. mai 2015

LOODUS MINUS JA KUNSTIS - Tiiu PiiburKunstnik Tiiu Piibur.                                                                                 

 Olen kunstnik kes arvab, et kõik meie elus on looming, loomeprotsess mida meil on igapäevaselt au kogeda. Looming väljub igasse meie päeva, igasse hetke elus. Näitustega püüan edastada jaatavat suhtumist ning läbi selle muuta maailm meie sees paremaks paigaks. Olen teadlik, et tervikul on palju tahke, kuid jätkuvalt uudisimulik selles pidevas protsessis”. 

Tiiu :)                                                                                                                                           

 


BIOGRAAFIA:

1984–1988 Tartu Riikliku Kunstimuuseumi kujutava kunsti kaugõppe kursused. Õppejõududeks olid Silvia Jõgever ja professor Jaak Kangilaski.
1999.a. olen kunstiga järjepidevalt tegelenud ning näitusi korraldanud, kokku 55. Minu mõned loome tegemised.
2001 - 2002.a. Jooga treener Haapsalus.
2002.a. Linnamaasturi esitlus, kunstiline kujundus.
2002 - 2006 meditatsioonid: seansside korraldamine, läbiviimine.
2006 Neurolingvistiline programmeerimine, kursused.
2009.a. Kunsti suvekool Viljandis Kõpus „Köleri päevad Eestis“ osa võtsid välistudengid mitmetest riikidest.
2010.07-17.07. Haapsalu kunstiõppe suvekool. Õpetajad: Tiiu Piibur, Anne Parmasto, Jaak Kangilaski, Kaisa pustak. Enamus õpilasi olid kunstiharidusega pedagoogid: Kanadast, Saksamaalt jne. Korraldaja. Välis-Eesti ühing.
2013.a. Asutasin MTÜ Vabaloomingu Edendamise ühenduse, kus käivad koos loomeinimesed.
2013.a.Viimsi heategevusball puuetega laste toetuseks.
2006 - 2015 MTÜ erinevad tegevused: Maalikursuste, korraldamine, läbiviimine, sada kolmel korral nädalas, samuti suviste maalilaagrite, tantsuettenduste teostus, korraldus, organiseerimine. Kunsti messid, tervisekonverentsid, (kunstiteraapia), meeleseisundi muutmise praktika, heategevus projektid läbi aastate. Abistan näituste teostamisel, korraldamisel, reklaamimisel, kuni finizini.
2008.a. Raamatu „Kabalist“ Kaanekujundus.
2009.a. Raamatu „Soomaa Loomajutud“ Illustratsioonid.
2013.a. Žüriinäitus „Kuressaare 450“ Raegalerii eripreemia.
2013.a. Näitus „Aja Tuuled“. Esmaesitlus oli Eduard Vilde Majamuuseumi Kastellaani kunstigaleriis, koostöös Välis- Eesti ühinguga. Näitus sündis Eesti Vabariigi 95. aastapäevaks. Tahvelmaal, performants. Näitus „Aja tuuled“ on näitustel eestis 2013 – 2015.a. kuues eri paigas.
2012 – 2014.a. näitus „Space – time“ esines Lõuna Rootsis, linnades; Lundis, Malmös, Kristianstadis. Stadshotellet i Kristianstad, Hotell Scandic Karlskrona, Scandic Nord Helsingborg,Scandic Hallandia Halmstadis. Pr.Rebecca Salomonsson kureeris koostöös kunstikeskusega Art Queen. „Space – time“võttis osa ka kollektiivnäitusest „
2014 Art Town“, sündmusi kajastanud Eesti Päevaleht Rootsis. Näitusi on ka üleval virtuaalsetes galeriides üle Euroopa Saatchi online-galeriis, Artmajeur galeriis, ArtQueen galerii.
2013 – 2015 .a. Näitus „Reisikiri“on paljudes näituse paikades esinenud ja sünnib üha uuesti kogudes muljeid ning uusi teoseid eripaigust.

         

Kunst, looming ja kunstiteraapia meie igapäevaelus.

JÄTKUVALT KUNSTI MÕJUST, MIS KANNAB ENDAST SUUREMAT TÄHENDUST, KUI ESMAPILGUL TUNDUB.

Kunstiteraapia on psühhoteraapia vorm, kus inimesel on lihtsaid kunstivorme kasutades võimalik uurida oma sisemaailma mittesõnalisel moel. Kunstiteraapia abil õpime end tundma, kasutades erinevaid tehnikaid, materjale, võtteid ning psühholoogiat ja aru saama oma vajadustest, soovidest ning rahulolematutest situatsioonidest ning neid kirjeldama kunsti abil.

Kunstiteraapia grupitööna nagu ka teised teraapia vormid, toimub sageli gruppides. Grupis toimuv kunstiteraapia loob võimaluse laiemaks kommunikatsiooniks, sisekaemuseks ning isikliku kogemuse jagamiseks. Kunstiteraapia grupi töös toimub vahetu tagasiside ning vajadusel ka sellekohane selgitustöö (arutelu).
Kunstiterapeudi roll on olla nii aktiivne kui passiivne. Aktiivse terapeudi roll näeb ette rohkem suunavat lähenemist ning passiivne omakorda lähtub grupis olevatest temaatikast ja vabast kunstilisest eneseväljendusest.

Kunstiteraapia aitab avada meie loovuse – meis kõigis peituva sisemise võimekuse, mis viib paranemise ja tervise juurde. Kui inimene satub arengu ja identiteedikriisi või depressiooni, pakub kunstiteraapia võimalusi kriisist väljumiseks ja uute vaatenurkade leidmiseks kinni jooksnud olukorrale. Selleks kulub vahel rõhkem kui üks koosveedetud õhtupoolik.
Sada protsenti ja natuke ka rohkem on antud Inimesele, mille ta suudab alati ka välja kanda. Olen seda tihti ona õpilastele ja palju sellest teistele viimasel ajal rääkinud.
Üks näide elust ja suhtumisest üldiselt, mille läbi saate ka endast paremini teada. Vaatan põrandal seisvat vaasi milles on vett- pool vaasi ja mõtisklen, - kas vaas on pool täis või pool tühi. Sellest tulenev kuidas ma seda oma elus näen. Ma ise kül soovitan näha ja pigem suhtuda, et vaas on pool täis. Ise-asi kuidas ma end hetkel tunnetan ka sellest tulenev teadmine, et siis vaas on pool tühi või pool täis. Ühesõnaga selles suhtumises samuti on olemas minu suhtumine hetkel kõigesse. Kuna me mäeme situatsioone erinevalt tuleneb, kuidas me olukorra lahendame, arvates et vaas on peaaegu täis, nii ma katsume enda ümbritsevat selle loomise ja täiuse tundega.


Loomingu ja kunsti mõju inimpsüühikale

Loodus kui kujutluse ja taju avardaja

 Kuidas loominguline lähenemine loob eeldused looduskeskkonna kui loova eneseteostuse algallika mõistmiseks.
 Üks esimesi ülesandeid ongi avastada loodusressursid enesest. Juba iidsetest aegadest on inimene olnud leidlik ja loominguline. Kindlasti sellepärast, et ellu jääda ja toit koju tuua. Tänapäeval on meie tajud ja tunnetused pisut tuhmunud. Me kasutame kommunikatsiooni vahendeid, mille läbi meie meeled on laisaks jäänud. Igapäeva informatsioon tuleb kiirelt läbi õhu meile koju ja veedab meiega kogu selle aja, kuni uinakuni. Mida siis teha, et äratada ülesse need ürgsed instinktid, mis meid kunagi  ette hoiatasid, ohtude ja muutuste eest. Inimene luges neid märke kunagi, iseenesest mõistetavalt ja elas selle järgi. Seega oli otseselt kontaktis loova loodusega. Kunsti ja loominguga otseselt kontaktis olles sünnib taas tajude ja instinktide vallandumine. See teebgi selle protsessi nauditavaks, ka kohati valulikuks,- oleneb siis igast sünnist. Loomingu all mõistame paljutki. Muusika on samuti suur ja võimas instrument ka kunsti juures. Vahel tundub, et üks ei saa teiseta. Kasutades mõlemat nii kunsti kui ka heli võime saada enesest rohkem teada. Tunnetada tundeid, mida varem pole kogenud. Üha uusi ja uusi, vahetades aeg-ajalt loomingulisi perspektiive. Oskus kuidas need teadmised ja tundmused rakendada hiljem igapäevaellu. Seeläbi olla avatum ja parem inimene, mõistmaks ennast ja ka teisi.

Helid ja nende mõjud meie elule

Heli mõju on üks suurimaid tegureid loomaks silda meie füsise ja  psühhika vahel. Loodusheli on üks esimesi helisid üldse meie elus. Meie Emake-Maa edastab igal hetkel meile visuaalseid sõnumeid, mille läbi me kõik tunneme ja mõistame teineteist. Teadmata mis keeles tema kõneleb. Läbi loominguliste visuaalide kõnetame me  inimhinge otseses mõttes. Muusika ja kunst on need vahendid, mida mõistavad kõik inimesed, küll erinevatest perspektiividest, kuid kindlasti on see suureks ühendavaks jõuks inimeste hulgas. Oskus kuidas ära kasutada visuaalkunsti ja muusika poolt pakutavaid võimalusi oma elus. Kui küsida, mis on muusika, ei oska vastata sellele küsimusele, ka kõigeparemad,- vaid vastavad nii. “ Ma loodan et ma ei saa veel seda teada, mis on muusika“. See tähendab, et loomine kestab. Kulgemine jätkub ja pakub üha uut ja põnevat sellel teekonnal.
Tõesti, mis on looming võib vaid põgusalt käsitleda.
Mul on heameel neid mõlemaid kogeda ja ka ennast väljendada seeläbi.
Arvan et olen õnnelik, kuigi ka seda teame alles siis, kui sellest ilma oleme jäänud.

Kunstiteraapia vaimse arengu väljendusvorm. Paljud kes on tegelenud intuitiivteadustega ning on vaimse arengu teedel liikujad, vajavad enda väljenduseks ja liikumise väljendusvormiks kunsti, kujundeid ja värve. Omandades erinevaid teadmisi, liitub kunstiline eneseteadlikus, mille läbi saad tekitada teadlikuse tõusu ja hingelist kasvu, emotsionaalseid ning vaimseid tõusulaineid ja seda teadlikul viisil, kasutades selleks kunstiteraapiat. Soovime muutuda iga päevaga paremaks, tingimusteta armastada, selleläbi olla ise armastatud ning positiivsemad. Selle tulemuseks on rahulolu kõigis ja kõiges.                                                             

Näitus „Reisikiri“                                                                                                                  Loodus kingib loomejõudu. 

Tiiu kirjutab, et eneselegi teadvustamata avastas ta, et on jäädvustanud lõuendile paiku, mis vajavad hoidmist ja säilitamist inimeste poolt, mõeldes tulevikule. Näitusel on vaid mõned reisijäädvustused.  Loodus on kaunis oma mitmekesisuses. Õrnad korallrahnud vetesüles, mis hävivad kuna meie reisipaadid teevad nendel peadpööritavaid tuure. Looduskaunid kohad kaovad - sinna laieneb tsivilisatsioon. Inimesi on planeedil maa palju, aga igaüks meist saab kaasa aidata, et maa imelisus säiliks ja saaks seda kaunina edasi pärandada.Kunstnik õpetab soovijatele maalimist ning on loonud mittetulundusühingu Vabaloomingu Edendamise Ühendus, kus loomeinimesed saavad koos käia.
Tema näitusel “Reisikiri” kohtuvad loodus ja tsivilisatsioon ning mitmed tööd on kantud ohutundest: kui loodust ei hoita, on tagajärjed etteaimamatud.


Meie vaba ja kõikevõimaldav ajastu soosib reisimist. Reisida on võimalik pea kõigis maailma paikades. Rännates tekib ääretult palju uusi tundmusi ja emotsioone, mida olen kandnud õlivärvide ning spaatliga lõuendile. Loodus on see, mida ma soovin jäädvustada, mitte igapäevane eluolu. Loodus on üks suur imeline müsteerium. Reisides saame neis paigus vaid viivuks viibida. Need hetked on põgusad. Reisidel olles ahmin erinevaid tundmusi, visioone ning varjumänge endasse, et need hiljem värvidesse kanda. Et tunnetada elu ilu on vaja olla palju iseendaga, mõtiskleda ja näha seda kõike suures plaanis. Minu jaoks ühendab visuaalne keel kõiki maailma keeli. Loodus edastab meile läbi visuaali universaalse sõnumi, mille vastu tunnen sügavat austust. Selle sõnumi me anname pärandiks edasi ka oma lastele. 

Lisaks Türgi või Tenerife reisidele armastab kunstnik jalutada ka oma kodu lähedal Hiiu rabas. Eesti rabagi on õrn kooslus ning imekombel kasvavad mitu korda põlengutes kannatada saanud Hiiu rabas veel haruldased taimed- ööviiulid, mida Piiburgi oma maalidel jäädvustanud.
“Mõnikord naeruvääristatakse loodusmaale, kuid mina tahan ja pean just tervet, kaunist loodust väärtustama, et inimesed seda rohkem märgata oskaksid,” rääkis kunstnik. "Läbi oma reisikirja tahtsingi teile, armsad vaatlejad, kõike seda looduse ilu edasi anda.


(Katkend artiklist, mis ilmus Pärnu Postimehes)   


Hetkel on näitus üleval Mustpeade Majas.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar