teisipäev, 28. aprill 2015

LAPSED ON MEIE SUURIM JA KALLIM VARA! - Urmas Espenberg.

Foto: Neeme Sihv

LAPSED ON MEIE SUURIM JA KALLIM VARA!


Loone Ots kirjutas eile Eesti Päevalehes artikli, kus omandas oma oletustele tuginedes Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale seisukohti, mis ei vasta tõele ja lükkame need siinkohal otsustavalt ümber. 

Heites oma arvamusartiklis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Riigikogu fraktsioonile ja kogu erakonnale ette emotsionaalsust, subjektiivsust ja isegi hirmutamist, hirmutab pedagoogikateadlane inimesi oma artiklis tegelikult ise.
Seejuures, täiesti alusetult, lausa laest võetuna, ilma vähimagi viiteta ei Eesti konservatiivse Rahvaerakonna programmile ega muudele EKRE poolt avaldatud seisukohtadele.
Artikli autor kirjutab:
„Tegelikult ma kardan EKRE toetusrühma. Mul on tunne, et see on algus. Naelutanud risti samasoopered, on järg kellegi teise, miks mitte nt üksikemade käes."
Kinnitame, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seisab perede ja laste eest ja tunneb muret üksikemade pärast. Me pole väljendanud seisukohta, ammugi mitte kirjutanud oma erakonna programmis, et üksikemasid, kellel lasub kahetsusväärselt raske koorem üksi oma last kasvatades, tuleks alavääristada. Vastupidi, meie erakond tunneb muret raskustesse sattunud naiste olukorra pärast - näiteks viimasel juhatuse koosolekul möödunud nädalal otsustati eraldada raha Tallinnas asuva naiste varjupaiga toetuseks.
Veelgi enam - kui pedagoogikateadlane Loone Ots oleks enne meie erakonda käsitleva artikli kirjutamist vaevunud lugema meie erakonna kodulehel avalikult väljas olevat erakonna programmi, oleks ta leidnud ja leiab endiselt perepoliitika sektsioonis alljärgneva:
Kehtestame õiglasema vanemahüvitise süsteemi, tõstame laste- ja peretoetuste määrasid, pöörates erilist tähelepanu vähekindlustatud rühmadele, nagu väikeste lastega noored pered, sünnitusjärgselt last kodus hooldavad vanemad, lapserikkad pered ja üksikvanemad.
Kui me oleme oma programmis selgelt öelnud, et üksikvanemad vajavad erilist toetust, siis kuidas on võimalik kirjutada teadlasel artikkel sellest, et ta arvab, et meie erakond plaanib hakata tegema üksikvanematele liiga?
Lapsed on meie suurim ja kallim vara, on kirjutatud juba ka Konservatiivse Rahvaerakonna perepoliitika programmi esimeses lauses. Loone Otsa artiklist leiab hõlpsalt ümberlükatavaid väiteid veelgi. Me ei ole tegelikult risti löönud ka homoseksuaale. EKRE liikmete ja juhtide hulgas on piisavalt arukaid inimesi ja vastava ala teadlasi, kes on teadlikud homoseksuaalsuse probleemidest ja nende osaliselt looduslikest-meditsiinilistest põhjustest. Me oleme vastu homopropagandale, mis ei tähenda, et homoseksuaalid pole lihast ja luust inimesed nagu me kõik. Samas on EKRE järjekindlalt vastu samasooliste abieludele, nende kuulutamisele võrdseks heteroabieluga ja laste adoptsiooniga samasoolistesse peredesse. See tee on meie arust hukatuslik ja ei lahenda ka homoseksuaalide probleeme!
Kordame, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on Eesti Vabariigi järjepidevusest ja põhiseadusest lähtuv rahvuslik-konservatiivne erakond, mis liidab rahvusriigi, sotsiaalse sidususe ja demokraatlike põhimõtete eest seisvaid inimesi.
Meie erakonna tegevus põhineb kolmel alusväärtusel:
  • Eestluse elujõud, mis rajaneb keele, kultuuri, hariduse, perekonna, traditsioonide ja rahvusliku majanduse toetamisel.
  • Võrdsete võimalustega osalusühiskond, kus avatud, aus ja demokraatlik riigivalitsemine tagab igale kodanikule eneseteostuse ja poliitilise kaasatuse võimaluse.
  • Sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalustatud areng ja heaolu, mille tagab õiglane ja tugev riik, rakendades hoolivat ja teadmispõhist poliitikat ning arendades elukeskkonda loodust säästvalt.
Teeme ettepaneku, et enne artiklite avaldamist ja kirjutamist, mis puudutavad meie erakonda, tutvutaks EKRE programmiga, mis on kõikidele avalikult kättesaadav ka erakonna kodulehel: www.ekre.ee

Urmas Espenberg.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar