Reede, 27. jaanuar 2017

SETOMAA - Timo Lillmaa


Setomaa. - Timo Lillmaa

Valdu kokko naati liitma,
aga rahvas jovva-s uuta’.
Volikogol hüä oll´ ellä’,
är’ näil katski lätsi’ kellä’.
Aigu veid´o nailõ anti,
uma hinge veivä’ panti.
Vahtsõ’ patarei’ nä ostsõ’,
aga korgõmbalt sis kostsõ:
„Rahval otsustamisluba,
teke’ otsus hummõn juba!“
Loosungit sis mäele veeti,
nõvvu hummoguni peeti:
„Ratas, tuu õi tiiä’ miskit,
setosit om Tuumpääl eski.“
Tule tetä’ uma plaan,
kohapääle vitä’ saan,
korgõmbalt sis andas lask
„Setomaal om ellä’ pask.“
Rahvas hiitü õkva är’,
Setomaalõ sattõ värk.
Panti sälgä Priidu särk,
millel iih oll´ seto märk.
Olõ-i aigu inäp uuta’
õga Peko pääle luuta’,
kipõlt hääletämä minge’,
Setomaalõ helü kinke’!!!
Setomaa om pühä paik,
tuul õi olõ’ raha maik.
Sõah võidõti tuu maa.
Hoitkõ ütte SETOMAA.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar