esmaspäev, 5. jaanuar 2015

HOMOABIELU JA HOMOSEKSUAALSUSE KAUDSED TAGAJÄRJED - SEKSUAALNE KÕLVATUS JA AMEERIKA TSIVILISATSIOONI KOKKUVARISEMINE

HOMOABIELU JA HOMOSEKSUAALSUSE KAUDSED TAGAJÄRJED  - SEKSUAALNE KÕLVATUS JA AMEERIKA TSIVILISATSIOONI KOKKUVARISEMINE

Kui suureks muutub vahe mehe ja naise vahel? 
(Minu foto, N. S. )


Ühiskonnad, kus heidetakse kõrvale "absoluutne monogaamia" (üks mees - üks naine), kaevavad endale hauda.

Ajaloolisest vaatevinklist (kus ajalugu on kohtumõistja) on seksuaalse kõlvatuse keerisesse sattunud ning seksuaalseid ja soolisi kõrvalekaldeid ülistavad Ameerika Ühendriigid järsu langusega allakäigutrepil asuv tsivilisatsioon. Ülal näete meie kommentaari ajakirja TIME tülgastust tekitaval ja sündsusetul kaanepildil (8. aprill 2013), mis püüab ameeriklasi veel enam homoseksuaalsuse kui perverssuse suhtes tundetuks muuta.
Ühel päeval juhtusin ma lugema  üht suurepärast esseed, mille on kirjutanud minu hea sõber Brian Fitzpatrick ja mis ilmus väljaandes Lambda Report on Homosexuality  (1996). Viimane on organisatsiooni Americans for Truth eelkäija põhidokument. Ma soovitan see väga hoolikalt läbi lugeda ja jagada seda oma pereliikmete, sõprade ja töökaaslastega.---
Sageli on homoseksuaalsusel põhineva "abielu" diskussioon pinnapealne ja ettevaatlik – mis tugineb küsitlustele, strateegilistele päevakajaküsimustele ja poliitkorrektsusele - või on kallutatud  homoaktivistide omakasupüüdlike nõudmiste ja nende moepäraste "õiguste" tõttu. Briani kirjatükk tungib palju sügavamale - ja seda uuesti pärast kõiki neid aastaid lugedes, hakkasin ma mõtlema, kui palju me oleme silmist kaotanud homoseksuaalsuse normaliseerimist ümber toimuvas diskussioonis. See on väga kurb, sest ta kirjutas selle juba 16 aastat tagasi, aga Ameerika tõsine moraalne kriis on sellest ajast peale ainult süvenenud.
Kaasaegne USA homoseksuaalne ("homoõiguste") revolutsioon (enne Stonewalli (gei)rahutusi) ulatub umbes 60 aasta taha ja see on vaid üks  hälbiv laik inimkonna ajaloo laiemal ekraanil. Teadlased, kellele Brian on osundanud, näevad toimuva tagajärgi pikemas perspektiivis, aga meie eirame neid enda kahjuks. Nende argument on järgmine: seksuaalse kõlvatuse aktsepteerimine ühiskonnas - mis sisaldab muuseas homoseksuaalsust ja sellega seotud perverssusi – viib tsivilisatsioonide kokkuvarisemiseni. Ja Ameerikas ei ole siin mingi erand. - Peter LaBarbera, AFTAH
Brian Fitzpatrick, Lambda Report*
Oma raamatus On Character (Iseloomust) esitab väljapaistev arvamusliider James Q. Wilson vooruse määratluse - „mõõdutundlik tegevus; täpsemalt öeldes tegutsemine, kus ohjeldatakse liigset impulsiivsust, võttes nõuetekohaselt arvesse teiste õigusi ja tundes mõistlikult muret selle kaugemate tagajärgede pärast."
Häirekellad peaksid hakkama helisema juba siis, kui tuntud kommentaatorid hakkavad tõsisemalt kasutama selliseid absoluutselt arutuid mõisteid nagu homoseksuaalne "abielu", mõtlemata selle tagajärgedele. William Raspberry on hiljuti [1996] märkinud oma Washington Post´i veerus, et tema tuttavad gei- ja lesbipaarid "ei ole ohtlikud" ja imestanud, kuidas homoseksuaalidele "abielu" võimaldamine võib mõne inimese arvates tema suhteid ohustada ning ta oletas, et  vastuseis "homoabielule" on tingitud eelarvamustest. Ta küsis: "Mida me kardame?" Vastus on muidugi, et selle kaugemaid tagajärgi. Kaalul on meie tsivilisatsiooni tervis ja ellujäämine.
Selleks, et mõista „homoabielu ohtlikkust, tuleb ühineda suurte teadlastega, kes tõstatavad seoses sellega mõningaid  põhiküsimusi. Miks on ühtedel tsivilisatsioonidel õitsenguaeg? Miks teised tsivilisatsioonid hukkuvad?
Võib-olla kõige olulisema teose tsivilisatsioonide tõusu ja languse kohta kirjutas juba kolmekümnendatel üks Oxfordi antropoloog. Oma uurimuses, mis ilmus raamatus Sex and culture (Seks ja kultuur), käsitles ta 86  tsivilisatsiooni alates Roomast Tahiitini. J.D. Unwin leidis, et ühiskonna saatus on seotud lahutamatult piirangutega, mida ta kehtestab seksuaalsele käitumisele. Sotsiaalse arengu kõrgeimale tasemele jõuavad vaid kultuurid, kus on normiks see, mida Unwin nimetab "absoluutseks monogaamiaks" - kus abielu on piiratud ühe mehe ja ühe naisega, seksi väljaspool abielu taunitakse ja lahutus on keelatud.
Absoluutne monogaamia edendab kultuurilist arengut, lahendades seda, mida antropoloog Margaret Mead on nimetanud "keskseks probleemiks igas ühiskonnas,"  - "määratleda meestele asjakohaseid rolle." Monogaamsed tsivilisatsioonid eeldavad, et mehed valivad kas elukestva tsölibaadi või abikaasa kohustused: truuduse, elatise teenimise ja isaduse. Suurem osa neist abiellub  oma õnneks, sest abielus mehed kipuvad olema vallalistest tervemad, õnnelikumad ja produktiivsemad. Suur majandusteadlane Joseph Schumpeter omistab kapitalismi edu  mitte ettevõtja soovile saada raha või omandada staatust, vaid tema armastusele perekonna vastu. Mis tahes eluterve tsivilisatsiooni  tugisammas on ennastsalgav abielus mees, kes ei kuluta oma sissetulekut enda peale, vaid eelistab "töötada ja säästa peamiselt naise ja laste jaoks."
Tsivilisatsioonide areng lõpeb Unwini arvates 2-3 põlvkonda pärast absoluutsest monogaamiast loobumist. Moraalinormid devalveeruvad, kui ühiskonnaliikmed hakkavad vaidlustama monogaamiast tingitud distsipliini ja püüavad rahuldada oma isiklikke impulsse,  arvestamata tagajärjedega, mida sellega seoses teistele tekitatakse. Vastavalt sotsioloog Robert Nisbetile: "See mida sotsioloogid kipuvad nimetama sotsiaalseks disintegratsiooniks ei ole  tegelikult midagi muud, kui vaatemäng sellest, kuidas üha suurem arv inimesi mängib teiste inimestega kassi-hiire mängu usaldust ja vastutust eeldavate suhetes.
Harvardi sotsioloog Pitirim Sorokin hoiatab, et kui individualistlikku isekust ja enesekesksust ei kontrollita, tekib ühiskonnas "seksuaalne anarhia." Oma teoses American Sex Revolution (Ameerika seksuaalne revolutsioon) kirjutab ta, et seksualiseeritud kultuuris "degradeeruvad nii inimesed kui ka ühiskond". Sellise ühiskonna liikmed on harjunud suhtuma vastassugu poolde kui meelelahutusobjekti ... ja jutt inimväärikusest, usulistest/kõlbelistest tõekspidamistest ja sündsuse reeglitest tundub neile jamana... taolises ühiskonnas lagunevad sellised väärtused, nagu naiselikkus ja mehelikkus, emadus ja isadus, lapsepõlv ja auväärne iga, abielu ja perekond, ja isegi armastus. Lahutused, hülgamine ja seksuaalsed hälbed muutuvad igapäevaseks, kui "see, mida varem peeti moraalselt taunitavaks soovitatakse nüüd kui positiivset väärtust ning see, mida kord nimetati demoraliseerumiseks, peetakse nüüd moraalseks arenguks ja uuteks vabadusteks." Sorokin kirjeldab seda kui" moraalset skisofreeniat."
Amoraalses, hedonistlikus ühiskonnas ei saa usaldada inimesi, keda peaks usaldama, isegi mitte oma abikaasat. Kui inimesed loovad ja purustavad suhteid oma tahte järgi, ilma õiguslike tagajärgedeta või sotsiaalse halvakspanuta, on palju tõenäolisem, et abielu ei püsi – mille tõttu kannatavad lapsed - kui kui et püütakse oma probleeme lahendada, ning mehed vahetavad sageli vana kaasa uue mudeli vastu.
Selliseid omakasupüüdlikke, distsipliinita ühiskondi ootab kole saatus. Oma teoses Social and Cultural Dynamics (Sotsiaalne ja kultuuriline dünaamika) käsitles Sorokin 1 623 " Vanas Kreekas, Roomas ja Euroopas toimunud riigisisest rahutust " ning leidis, et seksuaalse sallivusega kaasneb või sellele eelneb peaaegu alati "sotsiaalpoliitiliste rahutuste plahvatuslik kasv". Unwin leidis, et eranditult iga ühiskond, mis loobub absoluutsest monogaamias muutub stagneerunud tagasivoolu kultuuriks või laguneb üldse koost.
Kuidas see puudutab  homoseksuaalsust ja homoabielu? Ükski meie ühiskonna osa ei ole sedavõrd haaratud seksist ja nii promiskuiteetne, nagu seda on homoseksuaalne subkultuur. Aktsepteerida homoseksualismi tähendab soodustada meie ühiskonnas vastutustundetut seksuaalkäitumist. Homoseksuaalsete  suhete ametlikuks tegemine tähendab luua ohtlik pretsedent selle kohta, et inimesed hakkavad looma seksuaalseid ühendusi väljaspool normaalset suhteraamistikku - üks mees ja üks naine. Tegelikult me loobume niimoodi igaveseks Unwini "absoluutse monogaamia" mudelist, sest õigusi on väga raske tagasi võtta, kui need on antud.
Ja kuidas lahendada Meadi "keskset probleemi ühiskonnas“ - mehe kohustuste määratlemine? Homoseksuaalsus ei edenda  kuidagi  mehe kui abikaasa/isa/elatise teenija rolli, nii et sellest tõuseks kasu ühiskonnale. Meeste homoseksuaalsus meelitab mehed sellest rollist eemale, pakkudes ainult tingimusteta seksuaalset väljundit - ja isegi õpetab neid üksteist seksuaalobjektina kohtlema läbi anonüümsete seksuaalsete kohtumiste, mis on nii levinud homoseksuaalsete meeste seas. Lesbilisus aga kõrvaldab meeste vastutuse üldse.
Kuid „kas homoabielu ei julgustada homoseksuaale olema monogaamsed?, pareerivad selle toetajad Vaevalt. Homoseksuaalses meedias tunnistavad homoabielu toetajad avalikult, et nad ei jää truuks isegi siis, kui abielluvad. Homoseksuaalne kolumnist Michelangelo Signorile kirjutab, et geid püüavad hoopis abielurikkumist vastuvõetavaks muuta,  määratledes ümber abielu "arhailist institutsiooni". Homoabielu eesmärk on saavutada seadusjärgseid eeliseid homoseksuaalsetele paaridele, kehtestada nende kaitseks sotsiaalseid sanktsioone, mitte parandada nende käitumist.
Unwini arvates, "ajaloolised tõendid [viitavad sellele], et homoseksuaalsus on nähtus, mis kerkib esile ühiskonnas... mis on olnud absoluutselt monogaamne ja püüab lõdvendada oma distsipliini." Kui Unwinil on õigus, siis homoseksuaalsuse jätkuv esiletõus meie kultuuris kinnitab pahaendeliselt asjaolu, et Ameerika on eemaldunud liiga kaugele vajalikust moraalist, mis on olnud kultuuride aluseks. Andes homoseksuaalsete paaridele õiguse abiellumiseks teeme justkui teise hiiglasliku, peaaegu pöördumatu sammu seksuaalse anarhia ja kultuurilise hävingu suunas. Need  ongi kaudsed tagajärjed, mis ohustavad iga abielu meie ühiskonnas, sealhulgas Raspberry oma. Siit nähtubki, et vastuseis homoabielule ei põhine eelarvamustel, vaid tervel mõistusel.
Ameerika kultuur ei pea libisema tagasipöördumatult alla allakäiku trepist. Vastavalt Sorokinile, "läbi ühiskonna tõsiste ja innukate jõupingutuste on võimalik taastada selle vaimne ja moraalne tervis." Ajaloolane Arnold Toynbee on märkinud, et Läänes algas 1972. aastal "askeetlik vastuliikumine". See liikumine on tollest ajast saadik hoogustunud. Intellektuaalide seas on kerkinud esile "kommunitarism", mille kohaselt on meie kultuur liiga palju seotud isiklike õigustega, aga liiga vähe vastutuse ja kohustustega. Keskklassis edendati traditsiooniliste moraalinormide toetamiseksusulist õigust. Kaks massiliikumist  Promise Keepers ja Million Man julgustavad mehi jätkama oma peredes teeniva juhi rolli. Kümned tuhanded keskkooliõpilased  tähistas sel aastal [1996] Valentinipäeva, kuulutades seksuaalset karskust enne abielu. Need liikumised väärivad toetust.
Homoseksuaalsetele paaridele õiguse abiellumiseks andmine tähendaks unustusse vajuva kultuuri teetähist. Ameerika esimene samm tagasi moraalse terviklikkuse ja kultuurilise elujõu suunas oleks vastuseis homoabielule.  Järgmisena peaksime taastama "absoluutse monogaamia" ideaali ja õpetama oma lastele abielueelset karskust.


Tõlkinud: Pro-Family Est.

2 kommentaari: