Reede, 9. veebruar 2018

EESTI ORNITOLOOGIAÜHING - PRESSITEADE.


Foto: Neeme Sihv.

 
Eesti Ornitoloogiaühing
PRESSITEADE
08.02.2018

Algab uue Eesti linnuatlase ettetellimine

Algab uue Eesti haudelinde käsitleva raamatu „Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus“ ettetellimine, mis kestab kuni 15. märtsini. Tegemist on viimase 25 aasta kõige põhjalikuma Eesti haudelinde käsitleva raamatuga. Kuni 15. veebruarini on võimalik linnuatlase väljaandmise toetuseks ka teha annetusi, annetajate nimed trükitakse raamatus ära.

„Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus“ on kauaoodatud teos, mis põhineb aastatel 2003–2009 läbi viidud välitöödel ning on valminud üle 800 linnuhuvilise vabatahtliku töö tulemusena. Uuest värvifotodega Eesti linnuatlasest leiab:
- kirjeldused 229 haudelinnuliigi leviku kohta meil ja maailmas ning ülevaated lindude elupaikade, asustusloo, arvukuse ja ohutegurite kohta Eestis,
- üle 660 kaardi, mis kirjeldavad iga liigi levikumustreid uue (2003–2009) ja vana (1976–1982) atlase koostamise ajal ning kahe atlaseperioodi võrdlust,
- ülevaatlikud „fenoribad“ iga haudeliigi kohaloleku, rände, munapesade ja pesapoegade aja kohta.

Lisaks leiab linnuatlasest mitmeid põhjalikke artikleid, teiste seas:
- kuidas on käinud linnuatlaste koostamine meil ja mujal,
- millised on linnuloenduste ja -seirete eripärad,
- kuidas on haudelinnustik kujunenud Eesti aladel pärast jääaja lõppu,
- milliseid maastikke ja elupaiku kasutavad haudelinnud Eestis täna.

Raamatu „Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus“ maht on 560 lk ja formaat 210x297. Teos on kõvakaanelises köites. Raamatu ettetellimishind on 29 EUR ja see kehtib kuni 15. märtsini. Raamat ilmub märtsi teises pooles.

Mahuka värvifotodega raamatu koostamine ja trükkimine on äärmiselt kulukas ettevõtmine. Taskukohase hinna hoidmiseks kasutab EOÜ selleks nii omavahendeid kui ka aastate jooksul linnuatlasele tehtud sihtannetusi. Linnuatlase väljaandmiseks saab annetusi teha veel kuni 15. veebruarini 2018.
Kõikide hiljemalt 15. veebruaril annetanute nimed trükitakse ära linnuatlases!

Kogu info linnuatlase ettetellimise ja linnuatlasele annetamise kohta leiab EOÜ veebilehelt aadressil https://www.eoy.ee/node/1089.


2 kommentaari: