Laupäev, 7. august 2021

AVALIKKUSE KAASAMINE PIRITA LINNAOSAS - Ann Lumiste

 


AVALIKKUSE KAASAMINE PIRITA LINNAOSAS - Ann Lumiste

Merivälja elanikuna osalesin Pirita Linnaosa Valitsuses toimunud Merivälja tee 33 detailplaneeringu arutlusel. Saatnud eelnevalt Planeerimisametile oma küsimuste ja arvamustega kirja. Olin kogunemisele kutsutud Planeerimisameti poolt, kes edastas digiallkirjastatud vastuse, kus seletas, et ta kirjalikult ei vasta, sest toimub rahvaga kohtumine ja seal edastatakse ka vastused. Kahjuks tembeldas linnaosa arhitekt rahva pöördumised ning järelikult ka küsimused emotsioonipõhiseks. Emotsioon on teatavasti mõistuseväline reaktsioon ja seda on viisakusest soovitav mitte tähele panna. Nähtavasti selle, linnaosa valitsuse töötaja isikliku arvamuse pinnal, ei olnud kogunemise päevakavas elanike küsimustele vastamist., seda vaatamata Planeerimisameti dokumenteeritud lubadusele. Minu küsimused ja arvamused ei olnud emotsionaalsed ega mõistusevälised. Küll aga kasutasin oma emakeelt vastavalt selle kasutamise eeskirjadele - metafoorselt, mitmekesiselt ja tuimast kantseliidist hoiduvalt. Vastavalt kõrghariduse nõuetele. Antud kogunemisel rikuti kodanike õigusi, valitsuse kohustusi elanike ees ja ka allkirjastatud lubadust linnakodanikule.

Kokkuvõtteks ütlen, üleeilne üritus kohalikus valitsuses hoone nr 33 ehituse asjus oli lavastatud ja üsna masendav farss, kus kohal olid ka klaköörid. Eriti tänu sellele, et kohale tuli vaid paar inimest. Oli näha, isegi see oli linnaosa valitsuse jaoks planeerimatu liig. Ühtegi elanike vaatenurka arutlusse võtta keelduti. Küsides, et miks, tembeldati mind kohale saabunud vaidlejaks. Sealjuures kohaliku elaniku poolt, kes oli kohal, et linnaosa seisukohti kaitsta. Lõpetuseks luges planeeritava hoone arhitekt pidulikult ette abielupaari kirja, kes tänasid suurepärase plaani eest ehitada nii antud hoone kui Maxima. Lõpuks ometi saavad inimesed enestele kodu ukse ette vajalikud teenused. Ühte positiivset kirja peeti siiski tähelepanu väärivaks. Mis on inimlikult arusaadav. Üldist hukkamõistu on väga raske kanda.

Lõpetuseks. Kõrvalt vaadatuna oli tegu korraliku ülesehitusega keskmise lavastusega, kuhu publikut sisse polnud arvestatud. Lavastus on aga määratud publikule kuuluma. Järelikult puudus kogunemisel otstarve (näitlikus korras kasutasin sündmuse otstarbe iseloomustamiseks jällegi metafoori, mis ei ole mitte emotsioon vaid kõnekeelt rikastav ning inimese igapäevakeelele omane nähtus).

Tekst: Ann Lumiste
Foto: Pirita Linnaosa FB lehelt.


1 kommentaar:

  1. Mõningane elutarkus ja aastatepikkune KÜ esimehe kogemus ütlevad, et iga hullukesega ei peagi suhtlema. Sõnakasutus annab aru saada inimese mõttemaailmast, kui juttu alustatakse sellise tooniga on algusest peale selge, et midagi mõistlikku sealt ei tule ole sa siis nii viisakas ja kannatlik kui tahes. Kui sa veel tead, et tegu on marginaalsete pretensioonidega siis... Parem on suhtlemisest hoiduda ja vastata kantseliitlikult

    VastaKustuta