Esmaspäev, 17. juuni 2019

Avalik kiri Eesti Vabariigi Valitsusele!


Avalik kiri Eesti Vabariigi Valitsusele!

Lp. Peaminister Jüri Ratas!

Väga kurvastav oli lugeda uudist, et sel korral ei leitud raha Turba - Rohuküla raudtee ehituse finantseerimiseks. On küll mõistetav, et rahaline olukord võib olla ajuti keeruline, kuid samas on olemas erinevaid võimalusi!? Seega palun uuesti maha istuda ja arutada kiiremas korras läbi alternatiivsed variandid.

Esiteks, Haapsalu raudtee omaaegses tasuvusuuringus on märgitud, et esialgu võiks Riisipere - Rohuküla lõigu elektrifitseerimise ära jätta. Kahjuks on selliseid asju võetud liiga pealiskaudselt ja arvestamata jäetud palju olulisi ettepanekuid, nii on ka selle variandiga. Seda teed minek tähendaks, et raudtee võiks valmida (täna siis Turbast) edasi ilma kontaktvõrguta. Ma loodan, et planeerijad on arvestanud vajadusega ja vajaliku ruumiga, ehitamaks Turbasse ka kõrvaltee, ehk et peatuspunkti asemel tekiks sinna möödasõidu- ja ümberistumisvõimalusi pakkuv jaam? Diiselvedu siin piirkonnas ei ole midagi katastroofilist, eriti kui tellitakse juurde hübriid- ehk kahesüsteemseid ronge. Pigem võimaldab see tulevikus ronge veidi paindlikumalt kasutadagi, nii et variandil on ka positiivsemaid külgi. Kindlasti peab arvestama jaamadega, mida lõigule on vaja Turbasse, Ristile ning Taeblasse. (Tegelikkuses veelgi olulisem sõidugraafikute ja rongiriikluse huvides 2 jaama Palivere - Uuemõisa piirkonnas). Juba varasemalt ei arvestatud jaamade asukohtadega piisavalt ja nii on tekkinud ja tekkimas pikad jaamavahed, see aga võib väga oluliselt mõjutada rongidevahelisi intervalle just tipptundide ajal. Millegi muutmisele pidanuks küll varem mõtlema, nüüdseks on osa võimalusi juba parandamatult rikutud ja seda enam on oluline edasised tegevused projekteerimisel läbi mõelda. Abiks saab olla ka automaatblokeeringu pikendamine Keilast Turbani, mis võimaldaks ümberistumise puhul teisel rongil kiiresti liinile järgneda.

Unustada ei tohi ka seda, et kuigi elektrifitseeritud raudtee üldjuhul on keskkonnasõbralikum, siis tegelikult on see seda alates 30-40 rongipaarist ööpäevas. Haapsalu suuna lähituleviku maksimum saab aga olla ehk 15 rongipaari. Ning kontaktvõrk on omakorda ohutegur lindudele, rääkimata sellele kuluvatest kallitest maavaradest ja täiendavast tegurist, mis tõstab rikete võimalusi süsteemis.

Nii tekib võimalus ka, kui selline vajadus peaks tekkima, mõne rongi puhul jätta diiselrong sõitma vaid Haapsalust Turbani, Keilani, Vasalemmani ja seal toimetada ümberistumine elektrirongidele. Teine oluline aspekt on, et Turbas jm jaama olemasolul on võimalik tagada Haapsalu rongide puhul ümberistumine aeglasematele elektrirongidele, nii et Haapsalu ja Rohuküla rongid saavad Tallinnani sõita kiiremini ja vähendatud peatustega, kuid jääb alles ka võimalus sõita ümberistumisega kõikidesse peatustesse.

Kindlasti peab kaaluma ka võimalusi Ellamaale samatasandilise kuid kaasaegse tõkkesüsteemiga ristumise ehitamiseks. Rongiliiklus saab seal olema hõredam kui bürokraatlikest arvutustes (millest tekib väidetav vajadus kahetasandilise järgi) välja paistab. Sisuliselt on ju kogu ööpäeva lõikes ülesõit suletud ajaliselt kokku vaid mõned minutid!
Selle asemel tuleks keskenduda hoopis võimalusele raudtee sillad veidi kõrgemaks muuta, näiteks Taebla jõe jt puhul, tagamaks kallasradasid loomadele liikumiseks.

See kõik võimaldab projekteerida ja ehitada Rohuküla raudtee oluliselt, ca poole odavamalt! Kas selleks jätkub raha? Kindlasti  on selleks raha leidmine võrratult lihtsam!! Eriti tuleb silmas pidada, et ühistranspordi arendamine peaks maanteede ehitamisega võrreldes olema prioriteet. Ehk siis eelistama peaks just neid projekte ja vajadusel nihutama hilisemasse aega hoopis suurprojektid maanteedel. Maanteede 4-realiseks ehitamisel on küll mitmeid positiivseid aspekte, kuid raudtee Rohukülani on hoopis suurema mõju ja tähtsusega, sest hõlmab kogu Lääne-Eesti regiooni ja mõju ulatub tegelikult veelgi kaugemale. Vähetähtis pole ka bussiliikluse ümberkorraldamisest tulenev positivne mõju ning ka rahaline sääst ja rahaliste vahendite otstrabekam kasutamine. Siinkohal usun, et ohutuse jm huvides on tarvidus küll Mäoni 4-realise maantee järele, kuid kindlasti ei ole vajalik seal kogu maanteed uuena ehitada? Valitsusel peaks olema teada, milline on kvaliteetsete maavarade olukord ja ressurss hetkel ning et neid tuleb samuti kasutada säästlikult.  Neid hetkel vastutustundetult raisates loome olukorra, kus (lähi)tulevikus peame ehk aina rohkem kvaliteetset ehitusmaterjali kaugelt sisse vedama. Seega võiks olulise säästuna igas mõttes ehitada Mäoni uus 2-realine maantee ühe suuna jaoks ja teise suuna jaoks jätta toimima olemasolev Tartu maantee? Vajadusel seda (hiljem) õgvendades ja kaasajastades? Täies ulatuses uute maanteede ehitamine ei ole säästev ja keskkonnahoidlik mõtteviis! Sama lähenemist saab ehk kasutada ka Aaspere - Haljala lõigul jm.
Ka ei ole 9-minutiline ajaline võit Tartu maanteel võrreldavgi sellega, kui palju muutub aeg-ruumiline faktor Lääne-Eesti ning Hiiumaa ja Vormsi jaoks. Ka Saaremaa.  Ning see, et Reformierakonna pikal valitsusperioodil sai alguse suhtumine, mille järgi püüti projektide peale alati maksimaalselt suuri summasid kulutada (et näidata edukat eurorahade kasutamist), siis selline lähenemine täna, juba vigadest õppinuna, ei ole enam aktsepteeritav! Iga rahasumma kasutamine peab olema efektiivne!

Muidugi on küllalt reservi RB projektis, aga siinkohal on tegemist mitte vajaliku, vaid poliitilise ehitusega. Hoolimata sellest, et RB asemel saaks ehitada vajaliku, sobivas suuruses jms raudtee. Ühe variandina nn vene laiusel Riisiperest suundudes koos Via Balticaga Eesti piirini, ehitades raudtee kiirusele 160 km/h ja tehes seda koos VB reonoveerimisega, ühe projekti raames. Sääst oleks üüratu, seda enam, et kahetasandiliste ristumise asemel saaks kohati mõlemad tõsta postidele, jättes nii vooluveekogude kallasrajad toimima loomade vabaks liikumiseks. Peamine, mida see aga kaasa tooks oleks mõtteka kohaliku liikluse teke ning olukord, milles oleks selle raudtee ülalpidamine ka tulevikus meile jõukohane!.

Seega, raudtee ehituse teema tuleb uuesti üles tõsta, seda enam, et see on seotud ka uute rongide tellimisega, sest vaid nii saab otsustada, kas tellida juurde rohkem kahesüsteemseid ronge või mitte. Ning see on vaja otsustada kiiresti, et juba tänavu saaks projekteerimisega ja materjalide tellimisega alustada. 
Palun valitsusel tõsiselt mõelda oma lubaduste täitmisele ja pidada oluliseks nii rahva kui riigi jaoks oluliste asjade kiiret rajamist!

Lugupidamisega

HRT alias Neeme Sihv

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar